ICT-LAITTEIDEN LEASINGRAHOITUS JA

199156 / ICT-LAITTEIDEN LEASINGRAHOITUS JA ELINKAARENHALLINTAPALVELUT
Kuvaus:
Tammelan kunta kilpailuttaa ICT-laitteiden leasingrahoituksen ja
elinkaarenhallintapalvelut. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” sekä tarjouspyynnön liitteissä, jotka kaikki ovat kiinteä osa tarjouspyyntöä.
Tarjottavien palveluiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä
pakollisiksi ilmoitetut vaatimukset.

 

Linkki tarjouspyyntöön tässä