Nuorten kesätyöllistäminen

Nuorelle

Yhteenveto avoimista kesätyöpaikoista tästä linkistä, kun yhteenveto on valmistunut. (Linkki toimii sen jälkeen kun yhteenveto on valmis)

Yhteenveto jaetaan koulukeskuksen 8 lk ja 9 lk oppilaille viikolla 10 (6.-10.3.2017). Yhteenveto on saatavissa myös kunnantalon neuvonnasta, kun se on valmistunut. Sivupalkissa on tulostettavissa kesätyöhakemuslomake ja ohje nuorelle kohdassa Ohjeet.

Lähetä hakemus kolmeen yhteenvedosta valitsemaasi kesätyöpaikkaan 24.3.2017 mennessä.
Huom! Mikäli haet kesätyötä kunnan työyksiköistä, voit tuoda hakemuslomakkeet kunnantalon neuvontaan, muut suoraan kyseisen työpaikan osoitteeseen.

Huom ! Voit työllistyä työllistämistuella tuetusti VAIN KERRAN kesän aikana.
Ilman tukea voit työllistyä useampaankin kesätyöpaikkaan niin halutessasi, mutta tästä tulee sinun itse sopia työnantajien kanssa ennen työsopimuksen laatimista.

Ole itse aktiivinen ja ota yhteyttä suoraan hakemiisi työpaikkoihin tiedustellaksesi, oletko saanut heiltä kesätyötä. Ota yhteyttä suoraan työnantajiin.

Mikäli et ole saanut kesätyötä 5.5.2017 mennessä, ota heti yhteyttä vapaa-aikasihteeri Päivi Klemelään puh. 03 4120 404,  050 376 5162 tai paivi.klemela @ tammela.fi. Vapaa-aikasihteeri avustaa sinua tarvittaessa kesätyön hankkimisessa.

Lisätietoja kesätyöllistämisestä antaa vapaa-aikasihteeri Päivi Klemelä puh. 03 4120 404, 050 376 5162, paivi.klemela@ tammela.fi

Työnantajalle

Voit ilmoittaa kesätyöpaikan avoimeksi lomakkeella 1A tai palkata suoraan tiedossasi olevan nuoren kesätyöhön lomakkeella 1B.  Huom ! Mikäli palkkaat tiedossasi olevan nuoren suoraan, tällöin ei tarvitse ilmoittaa kesätyöpaikkaa avoimeksi.

Nuoren tulee olla 15-20 vuotias (syntynyt vuosina 1997-2002).

Kunta maksaa työllistäjille työllistämistukea seuraavasti:
(mikäli työllistäjä hoitaa palkanmaksun, lakisääteiset sos.kulut ja tapaturmavakuutusmaksun itse):
4 vkon työllistämisestä 300 €
2 vkon työllistämisestä 150 €

Toivomme ensisijaisesti, että yritykset, yksityiset ja yhdistykset hoitavat palkanmaksun itse, käyttämällä esim. www.palkka.fi -ohjelmaa. Ohjelma on selkeä ja helppokäyttöinen. Huolehdi itse siitä, että laskutat kunnalta työllistämistuen 30.9.2017 mennessä.
Lasku osoitteella Tammelan kunta, Ostolaskut, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela
Laskun liitteiksi kopio työsopimuksesta ja palkkalaskelmasta tai tulostettu kuitti maksetusta palkasta.

Mikäli haluat, että kunta hoitaa palkanmaksun, laskutamme työnantajan omavastuu-osuudet 170 €/nuori (2 vkoa) tai 250 €/nuori (4 vkoa).

Minimipalkka nuorelle (nettopalkka):
4 vkon työstä 500 € + sos.kulut + vakuutus
2 vkon työstä 250 € + sos.kulut + vakuutus

Tiedot avoimista kesätyöpaikoista tulee ilmoittaa nuorisopalveluihin viimeistään ma 13.2.2017 mennessä lomakkeella 1A. Voit työllistää niin monta nuorta kuin haluat.

Hakemusten perusteella työnantaja valitsee nuoret 7.4.2017 mennessä. Tarvittaessa voit pyytää nuoria haastatteluun.

Huom ! Nuori voi työllistyä työllistämistuella VAIN KERRAN kesän aikana. Varmistathan nuoria palkatessasi, ettei ko. nuori ole jo sopinut toisesta työllistämistuella tuetusta kesätyöpaikasta. Ilman tukea nuori voi työllistyä useampaankin kesätyöpaikkaan niin halutessaan, mutta tästä tulee nuoren itse sopia työnantajien kanssa ennen työsopimuksen laatimista.

Valinnan tehtyäsi ilmoita viimeistään 13.4.2017 sekä valitulle nuorelle että muille hakijoille, kenet olet valinnut kesätyöhön. Varmista myös, ottaako valittu nuori tarjotun kesätyön vastaan.

Vasta kun on varmaa, että nuori ottaa työn vastaan, palauta lomake 1B nuorisotoimeen, kuitenkin viimeistään 28.4.2017 mennessä.

Erityisesti on huomioitava, että jokaisen työnantajan pitää ottaa tapaturmavakuutus nuorelle ko. työajaksi omasta vakuutusyhtiöstä. Lisätietoja vakuutusasioista saat omasta vakuutusyhtiöstäsi.