Maaseutuhallinto ja lomitus

Maaseututoimen toiminta-ajatuksena on kannattavan ja monipuolisen maatalouden ja maaseutuelinkeinojen turvaaminen sekä elinvoimaisten kylien kehittäminen. Maaseutuhallinto tukee ja kannustaa maaseudun monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymistä ja kylien omaehtoista kehittämistä neuvonnalla sekä muilla toimenpiteillä.

Someron kaupunki vastaa maaseutuhallinnon tehtävistä ostopalveluna.

Someron maaseututoimi

Tammelan kunnantalolla palvelee:

 

Maaseutuasiamies Veli-Matti Pura GSM 0500 843 019 puh.(03) 412 0230 Faksi (03) 436 0407 veli-matti.pura@somero.fi

Maataloustukien käsittely , maaseudun ja kylien kehittämiseen liittyvät asiat, kyläasioiden yhteyshenkilö, maaseutuelinkeinoneuvonta ja –suunnittelu, hakemukset ja lomakkeet. Maaseudun kehittämisprojektien suunnitteluapu ja neuvonta. Eläke-, palkkio-, korvaus-, lupa- ja lausuntoasiat, investointeihin liittyvä neuvonta.

Toimistosihteeri Aira Lohermaa GSM 050 4063452 puh. (03) 412 0232 aira.lohermaa@somero.fi

Maataloustukien käsittely ja maksatus, palkkio- ja tukihakemusten jakelu, vastaanotto ja neuvonta.

 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelusta huolehtii Ypäjän kunta.

Ypäjän lomituspalvelut