ELY-keskuksen avustushaku ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin 18.10.-30.11.2021

Ti, 19.10.2021 - 13:33

Erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin on saatavilla avustusta ELY-keskuksista ympäri Suomen. Avustusten hakuaika alkaa 18.10. ja se jatkuu 30.11.2021 asti.

Ajankohtaiset haut 18.10.-30.11.2021:

  • Avustukset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
  • Avustukset rakennusperinnön hoitoon
  • Avustukset saariston ympäristönhoitoon
  • Avustukset tunturialueiden jätehuollon edistämiseen​​
  • Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen
  • Avustukset ympäristökasvatus- ja valistushankkeisiin
  • Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku
  • Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku​​​​
  • Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (viemäriylivuodot)
  • Kunta- ja Järjestö-Helmi ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin.

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2021. Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustuksen hakuaika päättyy 30.11. klo 16.15.

Suosittelemme käyttämään hakuun sähköistä Aluehallinnon asiointipalvelua. Kaupunkivesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen tarkoitetuissa avustuksissa (viemäriylivuodot) käytetään Etelä-Savon ELY-keskuksen määrittämää menettelyä. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2022 talousarviossa niihin määrärahat.

Hakuohjeet ja -lomakkeet sekä lisätietoja ELY-keskuksen sivuilla.