Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma

To, 09.06.2022 - 10:46

Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma vuosille 2022-2025 on valmis ja hyväksytty Tammelan kunnanhallituksessa 6.6.2022.

"Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin. Työn tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa. Ehkäisevä työ kuuluu kaikille."

Tuoreeseen suunnitelmaan pääset tutustumaan tästä: https://www.tammela.fi/…/default/files/ehkapa-2022-2025.pdf