Hyvinvointikyselyn tulokset

Ma, 27.09.2021 - 15:00

Tammelan kunnan hyvinvointikysely

Tammelan kunta toteutti kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille hyvinvointikyselyn kesä-elokuussa 2021. Kyslyllä kartoitettiin laajasti erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Vastaajat pääsivät antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia. Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti tai paperilla. Kyselyyn saatiin yhteensä 139 vastausta. 

Kyselyn vastauksista nousi esiin psotiivisia asioita asukkaiden hyvinvoinnin tilasta, mutta myös kehitettävää. Suurin osa vastaajista koki voivansa hyvin ja olevansa pääosin onnellisia. Vastaajat antoivat myös palautetta esimerkiksi kunnan palveluista ja julkisista kulkuyhteyksistä. 

Kehityskohteita osallisuuden kokemuksessa, vaikuttamisessa sekä erilaisissa palveluissa

Kyselyn vastauksista kehityskohteina nousivat osallisuuden kokemus, vaikuttamismahdollisuudet sekä yhdessäoloa ja yhteisöllisyyttä lisäävät tekeminen ja toiminta. Ympäristöön ja sen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyen annettiin konkreettisia kehitysehdotuksia. Lisäksi toivottiin matalankynnyksen aktiviteetteja sekä parannusta julkisiin kulkuyhteyksiin. 

Hyvinvointisuunnitelman laatiminen käynnissä

Tammelassa valmistellaan tällä hetkellä hvyinvointisuunnitelmaa vuosille 2021-2024. Hyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään suunnitelman valmistelussa. Suunnitelmassa asetetaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä

Kunnan hyvinvointityöryhmän lisäksi hyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty ja käsitellään esimerkiksi nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston kanssa sekä yhdistysillassa. 

Hyvinvointikyselyn tulokset

Aihepiiri