Julkipanoilmoitus

Ke, 23.09.2020 - 09:37

Päätökset oikaisuvaatimusohjeineen ja asiakirjoineen ovat nähtävinä teknisen ja ympäristötoimen rakennusvalvontayksikössä, kaupungintalon 3. kerroksessa, Turuntie 18, 30100 Forssa.

Oikaisuvaatimus tehdään Tammelan kunnan ympäristölautakunnalle. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Rakennusvalvonta

Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa 23.9.-8.10.2020 väliseksi ajaksi