Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Ke, 17.05.2023 - 11:52

Tammelan kunnan strategiaan liittyvässä Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys –ohjelmasuunnitelmassa on linjattu vuosien 2019-2022 aikana toteutettavana toimenpiteenä, että kunnan rakennusjärjestys uusitaan päivittäen se mahdollisimman joustavaksi ja mahdollistavaksi. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu, että rakennusjärjestyksellä osoitetaan ne olemassa olevat vapaa-ajanasuinalueet, joissa vapaa-ajanasunnot voidaan käyttötarkoitukseltaan muuttaa vakituiseen asumiseen ilman poikkeamislupakäsittelyä.

Tammelan kunnan rakennusvalvonta on nykyisin osa Forssan seutukunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikköä, joten tavoitteena on myös yhtenäistää kuntien rakennusjärjestyksiä mahdollisuuksien mukaan.

Ehdotusvaihe nähtävillä

Tammelan kunnan ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 10.5.2023 § 21 kunnan rakennusjärjestyksen uudistamista kunnan strategian ja tavoitteiden pohjalta.  Rakennusjärjestyksellä korvattaisiin kunnanvaltuuston kokouksessaan 20.2.2012 § 1 hyväksymä rakennusjärjestys.

Ympäristölautakunta päätti asettaa rakennusjärjestysluonnoksen ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 17.5.2023 nähtäville 30 päivän ajaksi. Asiakirjat ovat tutustuttavissa https://www.tammela.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-maankaytto-ja-rakentaminen. Asiakirjat ovat myös nähtävillä kunnanviraston 2. kerroksen aulassa.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa 30.6.2023 mennessä esittää ympäristölautakunnalle osoitetut muistutuksensa asiassa sähköpostilla osoitteeseen: [email protected] tai osoitteella Tammelan kunta, Kirjaamo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

 

Tammelassa 17.5.2023

Tammelan kunnan ympäristölautakunta

Lisätietoa rakennusjärjestyksen yhtenäistämisestä ja päivittämisestä antaa:

 

Jari Kauppi

tekninen johtaja

+358408611788, +35834120050

[email protected]

 

Miika Tuki

kaavoittaja

puh 050 4643274

[email protected]

Aihepiiri