TIEDOTE: Tammela vahvistaa digipalvelujen saavutettavuutta

Ke, 30.09.2020 - 20:04

Tammelan kunnan saavutettavuustyö näkyy verkkopalveluiden kehittämisenä. Kunnan verkkosivuille tehty saavutettavuusparannus on valmiina ja sivustolla vierailevat voivat nyt helposti löytää tietoa kunnan palveluista, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista myös avustavan teknologian avulla. 

Selkeyttä ja toimivuutta

Tammelan kunta on parantanut viestinnän sisältöjen helppokäyttöisyyttä. Tavoitteena on ollut vastata EU:n saavutettavuusvaatimuksiin, joihin kuuluvat viestinnän ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys.

“Saavutettavuuden ytimessä on viestinnän vaivattomuus. Haluamme viestiä ymmärrettävästi kaikille kuntaa koskevista asioista kiinnostuneille. Nyt kaikkien käyttäjien on helppo saada tietoa kunnan palveluista. Lisäksi saavutettavat sisällöt palvelevat niin viestinnän tuottajia kuin vastaanottajiakin”, kertoo Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson.

Verkkosivujen lisäksi saavutettavuutta on vahvennettu Tammelan kunnan sosiaalisen median kanavissa. “Viestintä on monikanavaista. Haluamme palvella kaikissa kanavissamme mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi”, kertoo Tammelan kunnan tiedottaja Aniina Räike.

Verkkopalvelu, jota kaikki voivat käyttää

“Saavutettavuus koskee kaikkia käyttäjäryhmiä, tällaista projektia ei tehdä pelkästään esimerkiksi näkövammaisten takia. Parantamalla saavutettavuutta kaikki viestinnän vastaanottajat hyötyvät”, kertoo kokemusasiantuntija Päivi Vigg. “Erityisesti verkkopalveluissa myös näkyvyys lisääntyy, koska parannetun saavutettavuuden myötä robottikäyttäjät, kuten hakukoneiden indeksointiskriptit, saavat paremmin selvää sivuston sisällöstä”, Vigg muistuttaa.

Uudistunut verkkopalvelu vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että kunnan digitaaliset palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Tarkoituksena on, että verkkosivujen viestinnällä on mahdollista tavoittaa kaikki käyttäjäryhmät.

Saavutettavuus on sekä teknisiä ratkaisuja että sisällön huoltoa. Tekniset ratkaisut tulevat esille esimerkiksi verkkosivujen navigoinnissa, mikä saavutettavasti tehtynä helpottaa avustavan teknologian käyttäjiä. Sisällön huolto tarkoittaa loogista rakennetta, selkokielisyyden vahvistamista, tekstivastineiden tarkistamista ja yleistä ymmärrettävyyttä. 

Seloste saavutettavuudesta

Saavutettavuusdirektiivi edellyttää verkkosivujen saavutettavuuden tarkistamista asianosaisella henkilöllä. Kunta on arvioinut sivujen saavutettavuutta hyödyntämällä näkövammaisen testihenkilön auditointia verkkopalvelun käytöstä.

“Haluamme varmistaa, että Tammelan viestintäpalvelut ovat jokaisen ulottuvilla. Saavutettavuustestauksella saamme arvokasta tietoa viestintäpalveluiden kunnosta sekä kehitysehdotuksia, joilla saavutettavuutta voidaan yhä lisätä”, Larsson toteaa. 

Verkkosivuilla on palautekanava, jonka kautta käyttäjät voivat antaa palautetta sivustojen toimivuudesta. Saavutettavuustestauksen pohjalta sivustolle on laadittu lain mukaiset saavutettavuusselosteet. 

Lisätietoja: 
Kalle Larsson
Tammelan kunnanjohtaja
[email protected]

Aihepiiri