TIEDOTE: Tammelan kirjastoautohankintaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta

Ke, 04.11.2020 - 11:21

Osana hallitusohjelman toimeenpanoa opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tammelalle kirjastoauton hankintaan valtionavustusta 117 500 euroa. Jaossa oli miljoona euroa, josta saman suuruinen summa jaettiin kahdeksalle kunnalle, lisäksi yksi kunta sai 60 000 euron avustuksen. OKM:n mukaan avustusmyönnöt perustuivat tarveharkintaan tärkeimpinä kriteereinä kirjastopalveluiden saatavuus auton toiminta-alueella ja nykyisen kirjastoauton ikä. Lisäksi harkinnassa otettiin huomioon kirjastoautotoiminnan kehittäminen ja uudet palvelumuodot sekä kuntien välinen yhteistyö. 

Louna-kirjastojen toiminta-alue on Forssan seutu ja tällä hetkellä seutukunnalla on kaksi kirjastoautoa, Forssassa ja Tammelassa. Saatu avustus kohdistuukin Tammelan ja Forssan yhteisen kirjastoauton hankintaan. ”Molemmat kirjastoautot ovat käyttöikänsä loppupuolella, joten ministeriön kriteereistä sekä autojen ikä että kuntien välinen yhteistyö toteutuvat. Myös kirjastopalvelujen saatavuus haja-asutusalueella voidaan näin turvata. Ajatuksena on, että hankittava uusi kirjastoauto palvelee kahdessa vuorossa kahden nykyisen työntekijän voimin. Reittiaikataulut yhdistetään, ja mikäli aikataulut antavat myöten ja seutukirjasto toteutuu, voidaan pysäkkiaikaa myydä myös muille seutukirjaston kunnille,” kertoo Tammelan kirjastonjohtaja Soili Ojanen.

Ojasen mielestä on erittäin hienoa, että valtio tukee seutukuntaa tässä kirjastoautohankinnassa. ”Keväällä korona-aikaan ehdittiin tehdä esiselvitystä kirjastoauton teknisistä vaihtoehdoista. Työ jatkuu nyt mm. reittien ja sisätilojen suunnittelulla - tärkeänä osana asiakkaiden ja kirjastojen henkilökunnan kuuleminen uusista ajatuksista kirjastoauton käyttöön liittyen,” Ojanen kertoo.

Lisätietoja:
Soili Ojanen
Tammelan kirjastonjohtaja
[email protected] 
+358 50 409 8093
 

Aihepiiri