TIEDOTE: Tammelan kunnalle toinen Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Pe, 04.09.2020 - 13:47

Suomen UNICEF on myöntänyt Tammelan kunnalle elokuussa 2020 toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Ensimmäinen tunnustus myönnettiin helmikuussa 2018. 

Tammela on vuodesta 2016 saakka ollut mukana Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisessa, jossa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on käytössä kaikilla kunnan palvelualoilla. Tammelassa onkin tehty pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, lapsen oikeuksien sopimusta kunnioittaen. Kunnan toimintaa on arvioitu ja kehitetty lapsiystävällisyyden kannalta, lasten ja nuorten toiveita ja oikeuksia huomioiden. Kunnan henkilöstö on tehnyt erinomaista yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa tunnustuksen eteen.

Taustalla lapsen oikeudet

UNICEF kiittää Tammelaa sitoutuneesta ja määrätietoisesta työstä lapsen oikeuksien hyväksi. Hyväksi esimerkiksi kehittämistyöstä UNICEF nostaa muun muassa sen, että lapsen oikeudet on Tammelassa otettu systemaattisesti osaksi kunnan työntekijöiden perehdytyksiä ja kehityskeskusteluja. Samalla Tammelassa on otettu askeleita kohti lapsivaikutusten arvioinnin laajamittaista käyttöönottoa kunnan päätösten valmistelussa. Lasten ja nuorten elämässä kehittämistyö on näkynyt muun muassa siten, että varhaiskasvatuksessa lapset on otettu laajasti mukaan arjen suunnitteluun ja sateenkaarinuorille on järjestetty omia nuorteniltoja.

”Lapsen oikeuksien toteutuminen on koko kunnan asia. Sen tulee näkyä sekä lasten arjessa että aikuisten ajattelutavassa. Tammelan kehittämistyöstä välittyy hienosti koko kunnan yhteinen sitoutuminen rakenteellisten muutosten aikaansaamiseen”, sanoo lapsiystävällisen hallinnon asiantuntija Sanna Koskinen Suomen UNICEFilta.

Lapsiystävällisen Tammelan kehitystyö vasta alussa

Tunnustusta myöntäessään UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. Tunnustus on voimassa neljä vuotta.  

”Kunnassamme tehdään paljon hienoa työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen, ja ennen kaikkea lapsen oikeuksien toteutumisen puolesta. Työ on kuitenkin vasta alussa”, sanoo kunnanjohtaja Kalle Larsson. 

”Haluamme jatkaa edelleen systemaattista, koko kuntaa sitouttavaa Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön suunnittelu-, toimeenpano- ja arviointityötä. On tärkeää, että jatkossakin kehittämistyön tavoitteet linjataan yhteisesti koko kuntaa koskien ja yhteistä lapsiystävällisyyden tahtotilaa rakentaen”, Larsson jatkaa.


Lisätietoja:

Sanna Koskinen
erityisasiantuntija
[email protected]
050 576 2293

Kalle Larsson
kunnanjohtaja
[email protected]
040 069 5679

Aihepiiri