Tutkimusta ja osallisuustyötä yhdessä asukkaiden kanssa - Tammela mukana KestäväMaaseutu -hankkeessa

Pe, 29.01.2021 - 08:39

Mitä hyvinvointi ja hyvä elämä ovat? Kestävä Maaseutu -hanke on tutkimusta ja osallisuustyötä, jossa Tammelan kunta on mukana yhtenä viidestä kunnasta. Hankkeen tavoitteena on yhdessä kunnan asukkaiden ja eri toimijatahojen kanssa selvittää, mitä on hyvinvointi ja elinvoima vähenevän ja ikääntyvän väestön maaseutualueilla. Samalla myös pyritään kehittämään eri sektoreiden ja toimijoiden välistä kumppanuustyötä ja tukemaan kunnan lakisääteistä osallisuustyötä.

Tutkittua tietoa tulevaisuutta varten

Hankkeen tutkimusosio toteutetaan osallistavana toimintatutkimuksena ja hanke tuottaa valtakunnallista tietoa yhteiskunnallisen keskustelun, päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi tukien myös tutkimusalueilla paikallistasolla tapahtuvaa kehittämis- ja osallisuustyötä. Tutkimusalueilla testatut menetelmät, syntyvät prosessikuvaukset ja erilaiset osallisuutta tukevat menetelmät ovat hyödynnettävissä myös laajemmin maaseutualueiden kehittämisessä.

KestäväMaaseutu -hankkeen toimintoja viedään eteenpäin kolmen toteuttajatahon yhteistyönä: hankkeen vastuullinen toteuttaja on Maaseudun Sivistysliitto ja hanketta toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Kuntaliiton kanssa. Lue lisää hankkeesta täältä.

Yhteisistä keskusteluista osallisuustekoihin

Hankkeen läpileikkaavia teemoja ovat sosiaalinen kestävyys ja kestävä hyvinvointi. Kunnassa järjestettävissä tilaisuuksissa luodaan yhteistä ymmärrystä alueen tilanteesta ja pohditaan yhdessä mm. kunnan veto- ja pitovoimatekijöitä. Prosessimallinen työskentely tähtää osallisuustekoihin, jotka ovat konkreettisia askelia kohti sosiaalisesti kestävää maaseutua - kaikessa ponnistetaan paikallisista lähtökohdista, tarpeista ja mahdollisuuksista.

Tervetuloa mukaan Virtuaalipenkkikahvilaan keskiviikkona 10.2.2021 klo 18:00-19:30!

Penkkikahvilan tavoitteena on lisätä viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien sekä kuntalaisten välistä vuoropuhelua. Penkkikahvilassa kuntalaisia kuullaan ja heidät otetaan mukaan omaa kuntaansa koskeviin asioihin ja kehittämistyöhön. 

Penkkikahvilassa juttelemassa mm. kunnanjohtaja Kalle Larsson, valtuuston puheenjohtaja Ismo Ojansuu, hallituksen puheenjohtaja Simo Pärssinen, sivistystoimen johtaja Pekka Lintonen, tekninen johtaja Hannu Jalava, kaavoittaja Miika Tuki sekä henkilöstöpäällikkö Leena Ahola.

Mitä on hyvä elämä maaseudulla, miltä näyttää Tammelan tulevaisuus? Tervetuloa mukaan kysymään ja keskustelemaan! Penkkikahvilaa vietetään Teams-alustalla, johon pääset tästä

Penkkikahvila avataan 10.2.2021 klo 17.45 ja ohjelma alkaa klo 18.00. Mikäli et pääse etäyhteydellä mukaan, voit osallistua myös kunnan järjestämässä tilassa turvaväleillä ja pienryhmässä. Ilmoitathan lähiosallistumisestasi ennakkoon 9.2. mennessä: [email protected].

Varaa mukaan myös mobiililaite (puhelin tai padi), sen yhteyslaitteen lisäksi, jolla liityt Teams-kokoukseen. Mobiililaitetta tarvitaan Penkkikahvilan työpajaosiossa, jota vietetään Menti-alustalla. Ohjeita illan kulusta saat kahvilassa.

Yhteistyössä: Tammelan kunta & KestäväMaaseutu -hanke, lisätietoja kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola, puh. 040 678 1968, [email protected], yhteisökehittäjä Kaisa Kervinen, puh. 045 322 8098, [email protected]

Tammelan Virtuaalipenkkikahvilan tapahtuman löydät myös Facebookista täältä.

Aihepiiri