Jätehuolto

Jätehuolto

Jätehuolto jakautuu kolmelle eri toimijalle:

Jätelautakunta

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätehuoltoviranomaisena toimii jätelautakunta. Sen toiminta on säädetty Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti.

Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Akaa, Eura, Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Koski TL, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (pois lukien Suodenniemi ja Mouhijärvi), Somero, Säkylä, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Osakakaskuntia sitovat jätehuoltomääräykset. 

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön. 1.4.2017 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä. Poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta voi myöntää vain jätehuoltoviranomainen. 

Jätehuoltoyhtiö

Jätehuollon palvelutehtäviä yhteistoiminta-alueella hoitaa alueen kuntien omistuksessa oleva Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Jätehuoltoyhtiön tehtävänä on hoitaa muun muassa yhdyskunta- ja hyötyjätehuoltoa, vaarallisten jätteiden keräystä, jätehuollon kehittämistä, tiedotusta ja neuvontaa yhteistoiminta-alueella.

Tutustu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n verkkosivuihin.

Asukkaan jätehuolto

Jätelain (646/2011) 35 §:n mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella asuinkiinteistöllä on oltava joko oma tai usean kiinteistön yhteinen jäteastia (kimppa-astia), jonne kiinteistöllä syntyvät jätteet voidaan laittaa. Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa tyhjennyksestä yrittäjän ja kiinteistön haltijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon tulee olla järjestetty kesäajaksi toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ympärivuotisesti käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen on kuitenkin järjestettävä jätehuoltonsa ympäri vuoden.

Alueella toimivien yksityisten jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot löytyvät muun muassa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta.

Perusmaksu

Oman jäteastian tai kimppa-astian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, jonka laskuttaa kaikilta asuinkiinteistöiltä yhteistoiminta-alueen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö (Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy).

Perusmaksulla katetaan kuntalaisille tarjottavat jätehuoltopalvelut. Niihin kuuluvat kierrätyspisteet, neuvonta, jäteasemat, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastian tyhjennysmaksua lukuun ottamatta asumisessa syntyvän jätteen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen eli jätelautakunta. Lisää tietoa jätehuollon maksuista löytyy Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n Jätetaksasta.

Jäteastian tyhjennysväli

Kiinteistön jäteastian tyhjennysväli on kesäaikana (viikot 18-40) taajamassa 2 viikkoa ja haja-asutusalueella 4 viikkoa. Talvella (viikot 41–17) myös taajamassa riittävä tyhjennysväli on 4 viikkoa. Mikäli kiinteistöllä syntyvät biojätteet kompostoidaan, voidaan sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää hakemuksesta 8 viikkoon. Kompostorin tulee olla haittaeläinsuojattu ja taajamassa myös lämpöeristetty. Tyhjennysvälin pidennyksen myöntää jätelautakunta.

Hakemus tyhjennysvälin pidentämiseksi.

Jätemaksun kohtuullistaminen

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain (646/2011) 81 §:n mukaisesti hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä jätemaksun. Näin menetellään silloin kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Maksuperusteiden on aina oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä käytetä. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö, syntyvän jätteen vähäinen määrä tai kiinteistön alhainen varustelutaso, kuten sähköjen tai viemäröinnin puute, eivät ole jätemaksun kohtuullistamisperusteita.

Jätemaksun kohtuullistamista voi hakea Forssan jätelautakunnan hakemuslomakkeella.

Lisätietoja

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta

Forssan kaupunki,
Jätelautakunta
PL 62,
30101 Forssa
[email protected]