Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Tammelan kunnan strategiaan liittyvässä Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys- ohjelmasuunnitelmassa on linjattu vuosien 2019-2022 aikana toteutettavana toimenpiteenä kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen, päivittäen se mahdollisimman joustavaksi ja mahdollistavaksi. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu, että rakennusjärjestyksellä osoitetaan ne olemassa olevat vapaa-ajan asuinalueet, joissa vapaa-ajan asunnot voidaan käyttötarkoitukseltaan muuttaa vakituiseen asumiseen ilman poikkeamislupakäsittelyä. 

Tammelan kunnan rakennusvalvonta on nykyisin osa Forssan seutukunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikköä, joten tavoitteena on myös yhtenäistää kuntien rakennusjärjestyksiä mahdollisuuksien mukaan.

Tammelan kunnan ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 10.5.2023 § 21 kunnan rakennusjärjestyksen uudistamista kunnan strategian ja tavoitteiden pohjalta. Rakennusjärjestyksellä korvattaisiin kunnanvaltuuston kokouksessaan 20.2.2012 § 1 hyväksymä rakennusjärjestys. Lautakunta päätti asettaa rakennusjärjestysehdotuksen liitteineen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 17.5.2023 nähtäville 30 päivän ajaksi. Lausunto tai kommentti rakennusjärjestykseen tulee toimittaa kunnalle 30.6.2023 mennessä.

Ehdotusvaiheen rakennusjärjestys

Liitekartta MRL 129a

Vakituisen asumisen periaatteet ranta-alueilla

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma