Liikenne ja tiet

Liikenne ja tiet

Kunnan alueella teiden kunnossapitovastuu jakautuu seuraavasti:

  • ELY-keskus vastaa valta-, seutu- ja muista yleisistä maanteistä sekä niiden varressa olevista kevyenliikenteenväylistä
  • Kunta vastaa asemakaavateistä sekä asemakaava-alueella olevista kevyenliikenteenväylistä
  • Yksityistiet, joiden hoidosta vastaa tiehoitokunta tai yksityinen kiinteistö

Lisätietoja

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Jonne Torikka
050 313 2140
[email protected]

Yksityistieavustukset
Hallintosihteeri
Anna Leena Hakala 
040 573 8660
[email protected]

ELY-keskus
0295 16001 (vaihde)
[email protected]