Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuollon toiminta-alueet on määritelty Tammelan kunnan alueella toimiville vesihuoltolaitoksille. Toiminta-alue sisältää vedenjakelun verkostoalueen ja jätevedenviemäröinnin verkostoalueen.

Voimaantulo:

Tammelan kunnanvaltuuston päätös 10.10.2011 § 43 vesihuoltolaitosten toiminta-alueista on tullut voimaan 28.11.2011.