Maa-aineslupa

Maa-aineslupa

Ympäristölautakunta myöntää ja valvoo maa-aineslain mukaiset ottamisluvat.

Myös kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa ympäristölautakunnalle ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa yli 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.