Vesiensuojeluyhdistykset

Vesiensuojeluyhdistykset

Tammelassa toimii 15 vesiensuojeluyhdistystä, joiden tavoitteena on vesiensuojelun edistäminen. Kunnan alueella on noin 150 järveä ja lampea. Ne ovat tärkeä osa Tammelan omaleimaisia, kauniita maisemia. Ne antavat myös mainiot mahdollisuudet monipuoliseen vapaa-ajan viettoon ja ovat olleet kasvattamassa kesäasukkaiden määrää merkittäväksi.

Ihmiset voivat omilla toimillaan vaikuttaa olennaisesti vesistöjen säilymiseen puhtaina. Vesistöjen suojeluyhdistykset vapaaehtoisine jäsenineen kunnostavat ja hoitavat mm. vesi- ja rantaluontoa virkistysmahdollisuuksien ja arvokkaiden maisemien palauttamiseksi ja säilyttämiseksi. Yhtenä keskeisenä päämääränä on vesistöjen luontainen tila, johon aina EU:n vesipolitiikkaa myöten pyritään

Tammelassa toimivat vesiensuojeluyhdistykset: