Liikenne ja tiet

Kunnan alueella teiden kunnossapitovastuu jakautuu seuraavasti:

ELY-keskus vastaa valta-, seutu- ja muista yleisistä maanteistä sekä niiden varressa olevista kevyenliikenteenväylistä

Kunta vastaa asemakaavateistä sekä asemakaava-alueella olevista kevyenliikenteenväylistä

Yksityistiet, joiden hoidosta vastaa tiehoitokunta tai yksityinen kiinteistö.