Liikenneturvallisuus

Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2013. Raportti on ladattavissa oheisesta linkistä:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-794-8

Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä on pitänyt suunnitelman valmistumisen jälkeen ensimmäisen kokouksensa 20.8.2013. Kokouksessa käytiin läpi kuluneen vuoden aikana jo tehdyt liikenneturvallisuustoimenpiteet, keskusteltiin kunnan liikenneturvallisuustilanteesta ja suunniteltiin uusia toimenpiteitä. Liikenneturvallisuuden teema tuodaan mukaan Mikaelin tapahtumaan, päiväkotien ohjelmaan, osaksi vanhustyötä sekä tiiviimmin koulujen teemoihin. Myös seudullisia liikenneturvallisuuden tilaisuuksia on jo ohjelmoitu.

_______________________________________________________________

Forssan seudulla on valmistunut Forssan seudun henkilökuljetussuunnitelmaan liittyen loppuraportti selvityksestä, jossa määriteltiin tehokkaan henkilöliikenteen palvelutaso.

Liittenä em. loppuraportti.