Katusuunnittelu- ja rakentaminen

Asemakaavassa määritetään katujen alueet. Katualueen pohjalta laaditaan katusuunnitelma, joka asetetaan yleisesti nähtäville kahden viikon ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeitse osallisille. Tekninen lautakunta hyväksyy katusuunnitelman, jonka mukaan katu rakennetaan.

Pienemmät katusuunnitelmat laaditaan omana työnä ja suuremmat, kuten uuden asutusalueen koko katuverkosto, tilataan joltain suunnittelutoimistolta.

Mikäli katualue sijaitsee muulla kuin kunnan maalla, katualueen rakentaminen voidaan aloittaa, kun katualue on haltuunotettu. Haltuunotto voidaan tehdä joko haluunottotoimituksella tai maanmittaustoimistolle toimitetulla katualueen lohkomis-/ lunastustoimitushakemuksella. Kummassakin tapauksessa voidaan rakentaminen aloittaa välittömästi. Ennen toimituskokouksia katualue merkitään maastoon putkipyykeillä. Toimituksissa määritellään ns. ilmaisluovutusvelvollisuus, mahdolliset korvaukset maa-alasta ja kasvillisuudesta.

Katualueiden rakentaminen suoritetaan joko ns. omana työnä tai suuremmissa kohteissa kilpailutettavana urakkana. Ennen rakentamista katu ja suunnitellut korkeudet merkitään maastoon. Rakentamistyön aikana saattaa olla tarpeellista poiketa suunnitelmista. Tarpeellisilta osin suoritetaan rakentamisen jälkeen mittaus, jossa dokumentoidaan esim. kaivojen paikat ym.

Kadun päällyste tehdään tilanteen mukaan joko myöhemmin tai saman tien. Vuosittain katuverkolla tehdään päällysteiden kunnon mukaan päällysteiden uusimista.