Puhdistuspalvelut

Tammelan kunnan puhdistuspalvelut jakaantuvat 30 eri kohteeseen, joissa tehdään sekä ylläpito- että perussiivousta. Puhdistuspalveluiden henkilöstöä ovat lähinnä koulujen, päiväkotien, hoivalaitosten, kunnantalon ja muiden kunnan kiinteistöjen puhdistuspalveluhenkilöstö.

Ruoka- ja puhdistuspalvelujohtajan tehtävät keskittyvät lähinnä puhdistuspalvelutyön kehittämiseen, puhdistuspalvelusopimuksiin ja puhdistuspalvelutyön suunnitteluun, taloudellisen toiminnan ylläpitämiseen, henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja siivouksellisten olosuhteiden kehittämiseen jo toimivissa kohteissa sekä ns. uudiskohteissa.

Ruoka- ja puhdistuspalveluissa toimii myös puhdistuspalveluohjaaja, joka vastaa eri yksiköissä käytettävien tarvikkeiden ja aineiden tilausten keräilystä, hoitaa työnkiertotiimin varastoa ja vastaa puhdistuspalveluiden sijaisjärjestelyistä. Puhdistuspalveluvastaava toimii myös uusien työntekijöiden sekä sijaisten perehdyttäjänä.

Tammelan keskustan alueen puhdistuspalvelukohteissa henkilöstö suorittaa työnkiertoa puolen vuoden sykleissä. Työnkierron alueisiin kuuluvat kunnanvirasto, koulukeskus, kirjasto, manttaali, paloasema, tukikohta, vuokratalot, liikuntakeskus ja henkilöstön rantasauna. Työnkiertotiimissä toimii 7 siistijää.