Ruokapalvelut

Kunnallisen ruokapalvelutoiminnan palvelujen tuottaminen on laeilla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa.

Ruokapalvelut vastaa kunnan koulujen, päiväkotien ja hoivapalveluiden asukkaiden ja henkilökunnan ruokapalveluista. Ruokapalveluissa on 4 valmistuskeittiötä, joista 2 toimittaa ruokaa myös muihin kunnan kouluihin ja päivähoitoyksiköihin.

Ruokalistat ja ravitsemussuositukset

Ruokalistasuunnittelu perustuu aina viimeisimpiin valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin. Suositukset toteutuvat, mikäli kaikki aterian osat syödään. Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana ovat Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat suomalaiset ravitsemussuositukset, syödään yhdessä – ravitsemussuosituksen lapsiperheille, kouluruokailun ravitsemussuositukset, ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä ravitsemushoito-opas.

Ruokapalveluilla on käytössä Aromi-reseptiikkaohjelma. Ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja vastaa tuotekehityksestä ja uusien reseptien hyväksymisestä yhdessä henkilöstön kanssa ruokapalveluiden käyttöön.

Kouluruokailun kehittämiseen osallistuu moniammatillinen ruokatiimi, jossa on mukana myös oppilaita.

Ruokalistat suunnitellaan monipuolisiksi, jotta mahdollisimman monen ruokailijan toiveet ja makutottumukset voitaisiin huomioida. Säännöllisillä asiakaskyselyillä kerätään palautetta, jotta voidaan huomioida mahdollisimman paljon toiveita ravitsemussuositusten puitteissa.

Koulukeskuksessa järjestetty yläluokkien maksullinen välipala ja koulujen iltapäiväkerhot noudattavat samaa kuuden viikon kiertävää välipalalistaa.

Elintarvikehankinta ja lähiruoka

Ruokapalvelussa tällä hetkellä käytettävät elintarvikkeiden sopimustuotteet on kilpailutettu KuntaPro Oy:n toimesta. Ruokapalvelun asiantuntijaryhmä on luonut ravitsemussuositusten pohjalta hankintakriteerit käytettäville elintarvikkeille.

Lähiruuan käyttö päiväkotien ja koulujen ruokailussa on yksi tavoitteemme.  Lähellä viljeltyä ja tuotettua ruokaa käytämme päivittäin esim. perunat ja leipä. Lähiruokapäiviä päiväkotien ja koulujen ruokalistalta löytyy joka viikko. Lähiruokapäivä on merkitty ruokalistaan tammenlehti-tunnuksella.

Erityisruokavaliot

Tammelan kunnassa on käytössä erityisruokavalioiden osalta malli, joka on suunniteltu yhdessä sekä ympäristökuntien että FSHKY:n kanssa.

Neuvoloiden ja koulujen terveydenhoitajat käyvät lasten erityisruokavaliot läpi kouluuntulo- yms. tarkastusten yhteydessä sekä päivittävät erityisruokavalioita eri ikäkausi- ja kouluuntulotarkastusten yhteydessä ja huolehtivat erityisruokavalioiden tiedottamisesta niin keittiön kuin vanhempien välillä.