Varhaiskasvatus ja koulutus

 

Tammelan kunta järjestää omana toimintana esi- ja perusopetusta. Alakouluja on useilla kylillä, joten oppivelvollisuuden voi aloittaa lähikoulussa. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään sekä kunnan palveluna että järjestöjen tuottamana.

Lukiokoulutuksessa teemme yhteistyötä Forssan yhteislyseon kanssa, jossa suurin osa lukiolaisistamme opiskelee.

Taiteen perusopetuksessa olemme yhteistyössä Lounais-Hämeen Musiikkiopiston  ja Forssan kuvataidekoulun  kanssa.

Kansalaisopistopalvelut tuottaa meille Forssan Wahren-opisto, joka tarjoaa itsensä kehittämisestä kiinnostuneille mahdollisuuden oppia ja kokeilla uusia asioita sekä kohdata ihmisiä.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUUN, ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN, ESIOPETUKSEEN JA PÄIVÄHOITOON
Syksyllä 2019 peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden kouluun ilmoittautuminen Wilmaan viimeistään to 28.2.2019.
Ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan v. 2012 syntyneet lapset. Vuonna 2012 syntyneiden lasten lisäksi ilmoittautuminen koskee;
v. 2011 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella
v. 2013 syntyneitä lapsia, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen
v. 2013 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden vanhempainilta ti 21.5.2019 klo 18.00 Tammelan koulukeskuksella (Koulutie 1, Tammela).
Tilaisuudessa käsitellään mm. kouluvalmiuksia ja muita koulun aloittamiseen liittyviä asioita. Tervetuloa!

Kouluun tutustumispäivä uusille oppilaille ti 21.5.2019 Koulukeskus, Myllykylä, Porras sekä Riihivalkama klo 9.00-12.00, Teuro klo 8.15-11.30.

Hakemus iltapäivätoimintaan lv. 2019-2020 Wilmaan viimeistään to 28.2.2019.
Päätös iltapäivätoimintapaikasta lähetetään huoltajille postitse kevään aikana.

Esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen hakeminen 28.2.2019 mennessä.
Esiopetus alkaa to 22.8.2019 ja noudattaa pääsääntöisesti koulujen lukukautta. 1.8.2019 alkavaa toimintakautta koskevia vapautuvia osa- ja kokopäiväpaikkoja haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella: www.tammela.fi/asuminen_ja_palvelut/palvelut/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tutuksi perheilta ti 19.2.2019 klo 18-20 Tammitarhan päiväkodissa https://peda.net/tammela/varhaiskasvatus

Yksityisen hoidon kuntalisä; Yksityisen varhaiskasvatuksen kuluihin on mahdollista hakea yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta; Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta kunnalle ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista.