Lapset ja nuoret

Tammelan kunta mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta-mallin toteuttamisessa.

Tammela on lapsi- ja perhemyönteinen kunta, jossa lapsilla ja nuorilla on hyvä, turvallinen, virikkeellinen ja kannustava kasvu- ja oppimisympäristö. Tammelan kunta on vuodesta 2016 lähtien ollut mukana UNICEFin lapsiystävällinen kunta-mallin toteutuksessa. Tammelan kunnassa, lapsiystävällisen kunta-mallin mukaisesti, lapsia, eli kaikkia alle 18-vuotiaita kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen, sekä päätöksentekoon.

Lapsiystävällinen kunta-malli perustuu kansainväliseen esikuvaan, jota UNICEF on toteuttanut maailmalla jo vuodesta 1996. Suomalainen malli kehitettiin yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa 2012–2013. Tarkoituksena on auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Tammelan lapsi- ja nuorisopolitiikan perusperiaatteet ja arvot ovat turvallisuus, osallisuus, arvostus, luovuus ja kumppanuus-yhteistyö.

Lue lisää lasten ja nuorten vaikuttamisesta

Lue lisää UNICEFin lapsiystävällinen kunta-mallista