Koulujen työ- ja loma-ajat


Lukuvuoden 2019-2020 esiopetus ja koulutyö Tammelassa

Esiopetus alkaa torstaina 22.8.2019 klo 9.00 Päiväkoti Haituloissa, Portaan päiväkodissa ja Tammitarhan päiväkodissa. Esiopetuskuljetusten aikataulut ovat nähtävillä kunnan internetsivuilla elokuussa. Mahdolliset reitti- ja aikataulumuutokset tarkentuvat esiopetuksen alkaessa.
Lisätietoja

Perusopetus
alkaa torstaina 8.8.2019 Teuron koululla klo 8.15 ja muilla kouluilla klo 9.00. Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12, loppuviikko lukujärjestyksen mukaisesti. Koulunkäyntinsä aloittavat v. 2012 syntyneet. Koulukuljetusten mahdolliset reitti- ja aikataulumuutokset ilmoitetaan koulun ensimmäisinä päivinä ja koulujen www-sivuilla (https://peda.net/tammela/perusopetus). Em. sivustolta löytyvät myös muut koulun toimintaan liittyvät tiedot.
Lisätietoja antavat koulunjohtajat.

Iltapäivätoiminta alkaa torstaina 8.8.2019 koulupäivän päätyttyä ja se järjestetään kerhopaikkaa hakeneille Koulukeskuksen, Myllykylän, Portaan ja Riihivalkaman kouluilla. Kerhotoiminta on tarkoitettu 1.-2. luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville oppilaille.
Lisätietoja antavat koulunjohtajat.

Sivistyslautakunta