Koulujen työ- ja loma-ajat

LUKUVUODEN 2020-2021 ESIOPETUS JA KOULUTYÖ TAMMELASSA

Esiopetus alkaa tiistaina 18.8.2020 klo 9.00 Päiväkoti Haituloissa, Portaan päiväkodissa ja Tammitarhan päiväkodissa. Esiopetuskuljetusten aikataulut ovat nähtävillä kunnan internetsivuilla elokuussa. Mahdolliset reitti- ja aikataulumuutokset tarkentuvat esiopetuksen alkaessa.

Lisätietoja www.tammela.fi/asuminen ja palvelut/palvelut/varhaiskasvatus ja koulutus/varhaiskasvatus/esiopetus/

Perusopetus alkaa torstaina 13.8.2020 Teuron koululla klo 8.00 ja muilla kouluilla klo 9.00. Ensimmäinen koulupäivä päättyy Teuron koululla klo 11.30 ja muilla kouluilla klo 12. Loppuviikko lukujärjestyksen mukaisesti. Koulunkäyntinsä aloittavat v. 2013 syntyneet.  Koulukuljetusten mahdolliset reitti- ja aikataulumuutokset ilmoitetaan koulun ensimmäisinä päivinä ja koulujen www-sivuilla (https://peda.net/tammela/perusopetus). Em. sivustolta löytyvät myös muut koulun toimintaan liittyvät tiedot.

Lisätietoja antavat koulunjohtajat.

 

Iltapäivätoiminta alkaa torstaina 13.8.2020 koulupäivän päätyttyä ja se järjestetään kerhopaikkaa hakeneille Koulukeskuksen, Myllykylän, Portaan, Riihivalkaman ja Teuron kouluilla. Kerhotoiminta on tarkoitettu 1.-2. luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville oppilaille.

Lisätietoja antavat koulunjohtajat.

Sivistyslautakunta