Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatuksen tehtävä on mahdollistaa lapsen kasvu ja kehitys kaikissa arjen tilanteissa.

Esiopetus on perusopetuslain mukaisesti koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivittäin kertyen vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus muodostaa eheän kokonaisuuden, joka antaa lapselle valmiuksia siirtyä joustavasti esiopetuksesta peruskouluun.

5v maksuton varhaiskasvatus 20 t/vko kaudella 1.8.2019-31.7.2020 Tammela on mukana opetushallituksen rahoittamassa 5v (s.2014) maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kokeilu toteutetaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Maksuttomaan varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Lapset, joilla on jo varhaiskasvatuspaikka, ei tarvitse hakea uudelleen.

Avoin varhaiskasvatus on varhaiskasvatuksessa järjestettävää leikkikenttä- tai kerhotoimintaa. Tammelassa toimii kesäisin kesäleikkikenttätoiminta eri puolilla Tammelaa sekä koululaisten kesämetsätoimintaa.

Yksityisen hoidon tuki mahdollistaa päivähoitopalvelun ostamisen kunnan yksityiseltä varhaiskasvatuspalvelun tuottajalta tai kuntarajojen ulkopuolelta.

 

Varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen asiointi, linkki sähköiseen asiointiin

Varhaiskasvatuspalveluihin (päivähoitopaikka ja esiopetuspaikka) haetaan sähköisen asioinnin kautta täyttämällä varhaiskasvatushakemus. Esiopetukseen täytetään oma hakemus. Mikäli lapsi tarvitsee kunnan kustantamaa esiopetuskuljetusta, mainitkaa kuljetustarpeesta esiopetushakemuksen lisätiedoissa. Jos haluatte hakea lapsen metsäesiopetukseen, mainitkaa siitä lisätiedoissa.

Lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisen asioinnin kautta 1,5 viikkoa (keskiviikkoon mennessä) ennen päivähoidon tarvetta.

 

Varda, varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tiedot kootaan kansalliseen tietovarantoon.  Varda-tietovaranto kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Keskeisiä tietoja ovat tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietovarannosta tiedot välitetään viranomaisille (mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot, Kela ja tilastokeskus), joilla on lakiperustainen oikeus hyödyntää varhaiskasvatuksen tieto varannon tietoja. Rekisteröidyn oikeuksista informoidaan tietosuojaselosteessa.

Tammelan kunnan tietosuojaselosteet: http://www.tammela.fi/kunta-ja-hallinto/paatoksenteko/

Lisätietoja vardasta: https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda

 

Varhaiskasvatushaku, päivähoito- ja esiopetuspaikkojen haku elokuussa alkavalle toimintakaudelle

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8. – 31.7. välinen aika. Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden, mutta keskitetty 1.8. alkavaa toimintakautta koskeva haku on vuosittain alkuvuodesta (helmikuu). Päivähoitopaikkahakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoitopaikan tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Tammelassa on käytössä sähköinen asiointi, jolloin varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen tehdään sähköisen asioinnin-linkin kautta. Sähköisessä asioinnissa hoitopaikkojen hakeminen tapahtuu verkkotunnusten avulla. Täyttäessäsi hakemusta useammalle lapselle, merkitse sama huoltaja lapsen 1. huoltajaksi.

Varhaiskasvatuspaikan varmistuttua tieto kotiin lähetetään postitse ja pääsette tutustumaan uuteen päivähoitopaikkaan. Ennen varhaiskasvatuksen alkamista sovitaan hoitosopimus, miten lapsi on varhaiskasvatuksessa ja montako tuntia kuukauden aikana lapsi tarvitsee päivähoitoa. Hoitosopimuksen perusteella määräytyy varhaiskasvatusmaksu. Päivähoidon maksupäätös tehdään varattujen tuntien mukaisesti. Päivähoito laskutetaan päivähoitokuukauden jälkeen.

 

Varhaiskasvatusmaksut

Hoitosopimuksen ja maksupäätöksen varattavat tunnit:

0-56 h/kk         87 €/kk      30 %

57-63 h/kk      116 €/kk     40 %

64-105 h/kk    173 €/kk     60 %

106-147 h/kk   231 €/kk    80 %

148 h/kk-         289 €/kk    100 %

 

Tietoa varhaiskasvatuksesta

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien vaihtoehtojen välillä:

 • lapset hoidetaan kotona. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi perhe saada kotihoidon tukea.
 • kunnan järjestämä päivähoitopaikka
 • järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuella (yksityinen päivähoitopaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona). Haetaan KELA:sta.

Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja ovat:

 • esiopetus päiväkodissa
 • esiopetus metsäeskarissa tai luontoliikuntaryhmässä
 • päivähoito perhepäivähoidossa
 • päivähoito päiväkodissa
 • päivähoito vuorohoidossa
 • koululaisten aamu- ja iltapäivähoito
 • kotihoidon tuki
 • yksityisen hoidon tuki ja yksityisenhoidontuen kuntalisä (mahdollistaa kunnassa tapahtuvan ja  kuntarajat ylittävän palvelun)
 • leikkitoiminta, tilapäinen päivähoito
 • leikkikenttätoiminta kesäisin
 • kesämetsätoiminta koululaisille kesäkuussa

Varhaiskasvatuksessa on käytössä peda.net, jossa lisätietoja ja ajankohtaista infoa Tammelan varhaiskasvatuksesta:  https://peda.net/tammela/varhaiskasvatus