Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatus (päivähoito) ja esiopetushakemukset voi täyttää ja lähettää sähköisen asioinnin kautta. Linkki sähköiseen asiointiin sähköinen asiointi 

Varhaiskasvatuksen yleinen haku toimintakaudelle 2019-2020

Varhaiskasvatuspaikkoja on mahdollista hakea ympäri vuoden. Toimintakautta 1.8.2019-31.7.2020 koskeva haku on keskitetty helmikuun 2019 loppuun mennessä. Haun yhteydessä haetaan toimintakauden 2019-2020 päivähoito- ja esiopetuspaikat sekä esiopetuskuljetus. Päivähoito- ja esiopetuspaikkoja haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Esiopetushakemuksen täyttävät kaikki esiopetukseen hakevat (synt. v. 2013).
Varhaiskasvatus hakemuksen täyttävät uudet lapset ja ryhmän vaihtoa haluavat lapset.
Lapset, joilla on jo varhaiskasvatuspaikka, ei tarvitse täyttää hakemusta uudelleen.

5v (s. 2014) maksuttomaan 20 t/vko varhaiskasvatukseen hakevat uudet lapset sähköisen asioinnin kautta. Paikkoja on päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Lapset, joilla on jo varhaiskasvatuspaikka, ei tarvitse hakea uudelleen. Maksuton varhaiskasvatus vähennetään varhaiskasvatusmaksulta ajalla 1.8.2019-31.7.2020 automaattisesti. Mikäli lapsi tarvitsee enemmän varhaiskasvatusaikaa, 20 t/vko ylimenevältä ajalta peritään varhaiskasvatusmaksu. Tunteja on mahdollisuus varata 20 t/vko (n. 90 t/kk) ylimenevältä osalta esim. 56 t/kk (30% kokopäivämaksusta), 63 t/kk (40%), 105 t/kk (60%) ja 147 t/kk (80%).

Varhaiskasvatushaku ja hakeminen esiopetukseen: Linkki sähköiseen asiointiin

Vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja on haettavissa perhepäivähoidossa, Tammitarhan päiväkodissa, Päiväkoti Haituloissa (Haitulat ja Porras) ja Päiväkoti Taikatassussa (Taikatassu ja Maahiset).

Tammelassa tarjotaan englanninkielen kielisuihkutusta 4-6-vuotiaille sekä metsä- ja luontoliikuntatoimintaa. Halukkuus näihin toimintoihin kirjataan hakukaavakkeen lisätietoja kohtaan.


Varhaiskasvatushakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Mikäli hoidontarve ilmenee äkillisesti työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen vuoksi, tulee varhaiskasvatushakemus jättää kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.

Hakemus on voimassa 12 kk jättöpäivästä lukien.

Hoidontarpeen alkamisajankohdan muuttuminen, peruuntuminen tai muissa tiedoissa tapahtuvat muutokset tulee viipymättä ilmoittaa. Mikäli myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei ole peruttu annettuun päivämäärään mennessä, peritään paikasta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen korvaus.

 

Hakemuksen täyttöohjeet:

Hakemuksella haetaan päiväkotiin, perhepäivähoitoon ja esiopetukseen. Jokaisesta lapsesta täytetään oma hakemus.

Lapsen henkilötiedot: Henkilötunnuksen tulee olla täydellinen.

Perheen tiedot
: Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa eläviä aviopuolisoja tai avoliitossa eläviä henkilöitä sekä heidän kanssaan asuvia alaikäisiä lapsia.
Opiskelijan on toimitettava hakemuksen liitteeksi voimassa oleva opiskelutodistus osoitteeseen: Tammelan kunta, Varhaiskasvatus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela. Opiskelun päättymisestä on ilmoitettava.
Mikäli eronneet vanhemmat ovat sopineet yhteishuoltajuudesta, laitetaan rasti muu huoltaja -ruutuun ja täytetään toisen huoltajan tiedot.

Tiedot hoitopaikasta: Täytetään hakutoiveet ja lapsen hoidontarve. Toive metsäeskarista merkataan lisätiedot kohtaan. Päivittäinen hoitoaika merkataan lapsen päiväkodissa/perhepäivähoidossaoloaika (tulo- ja lähtöaika).

Muuta huomioitavaa: Hakemuksen liitteeksi tulee varhaiskasvatukseen toimittaa alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto lapsen sairaudesta, erityisen tuen tarpeesta, allergiasta yms. tai maininta, mikäli tutkimukset ovat kesken. Erityisruokavaliotiedot toimitetaan päivähoitoon lastenneuvolan kautta.

Vanhempien toiveita: Vanhempien toiveita liittyen lapsen päivähoitoon.

Tuloselvitys: Mikäli vanhemmat eivät halua toimittaa tulotositteita, rastitetaan kohta ”Emme toimita tulotietoja”.

Mikäli päivähoitomaksu halutaan laskettavan tulotietojen mukaisesti, tulee tiedot toimittaa kunnantalolle sivistyspalveluihin päivähoidon aloittamiskuukauden aikana.

Päivähoitopaikan irtisanomiseen riittää ilmoitus varhaiskasvatusjohtajalle.

Yhteystietoja:

Tammelan kunta, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela

Varhaiskasvatusjohtaja, Paula Laakso puh. 050 372 2267, paula.laakso @ tammela.fi (työlomalla 15.12.2019 saakka)

Päiväkoti Haitulat, päiväkodin johtaja vs. Katja Jylhänkangas puh. 050 560 7220, katja.jylhankangas @ tammela.fi

Päiväkoti Taikatassu, päiväkodinjohtaja Kirsi Hyytiäinen puh. 050 322 1317, kirsi.hyytiainen @ tammela.fi

Päiväkoti Tammitarha, päiväkodinjohtaja vt. Mia Kaseva puh. 050 412 2393, mia.kaseva @ tammela.fi

Päivähoitolaskutus, hallintosihteeri Sirpa Holmberg puh. 03 4120 403, sirpa.holmberg @ tammela.fi

Päivähoidon ohjelmiin liittyvät rekisteriselosteet: Rekisteriseloste Pro Consona Päivähoito ja Rekisteriseloste Pro Consona Päivähoito Mukana