Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatus (päivähoito) ja esiopetushakemukset voi täyttää ja lähettää sähköisen asioinnin kautta. Linkki sähköiseen asiointiin sähköinen asiointi 

Varhaiskasvatuksen yleinen haku toimintakaudelle 2020-2021

Varhaiskasvatuspaikkoja on mahdollista hakea ympäri vuoden. Toimintakautta 1.8.2020-31.7.2021 koskeva haku on keskitetty helmikuun 2020 loppuun mennessä. Haun yhteydessä haetaan toimintakauden 2020-2021 varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat sekä esiopetuskuljetus. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Esiopetushakemuksen täyttävät kaikki esiopetukseen hakevat (synt. v. 2014).
Varhaiskasvatushakemuksen täyttävät uudet lapset ja ryhmän vaihtoa haluavat lapset.
Lapset, joilla on jo varhaiskasvatuspaikka, eivät täytä hakemusta uudelleen.

Varhaiskasvatushaku ja hakeminen esiopetukseen: Linkki sähköiseen asiointiin

Vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja on haettavissa perhepäivähoidossa, Tammitarhan päiväkodissa, Portaan päiväkodissa, Päiväkoti Haituloissa, Päiväkoti Taikatassussa ja Maahisten vuorohoitoyksikössä.

Tammelassa tarjotaan englanninkielen kielisuihkutusta 4-6-vuotiaille sekä metsä- ja luontoliikuntatoimintaa. Halukkuus näihin toimintoihin kirjataan hakukaavakkeen lisätietoja kohtaan.


Varhaiskasvatushakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista. Mikäli hoidontarve ilmenee äkillisesti työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen vuoksi, tulee varhaiskasvatushakemus jättää kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.

Hakemus on voimassa 12 kk jättöpäivästä lukien.

Varhaiskasvatustarpeen alkamisajankohdan muuttuminen, peruuntuminen tai muissa tiedoissa tapahtuvat muutokset tulee viipymättä ilmoittaa. Mikäli myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei ole peruttu annettuun päivämäärään mennessä, peritään paikasta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen korvaus.

 

Hakemuksen täyttöohjeet:

Hakemuksella haetaan päiväkotiin, perhepäivähoitoon ja esiopetukseen. Jokaisesta lapsesta täytetään oma hakemus.

Lapsen henkilötiedot: Henkilötunnuksen tulee olla täydellinen.

Perheen tiedot
: Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa eläviä aviopuolisoja tai avoliitossa eläviä henkilöitä sekä heidän kanssaan asuvia alaikäisiä lapsia.
Opiskelijan on toimitettava hakemuksen liitteeksi voimassa oleva opiskelutodistus osoitteeseen: Tammelan kunta, Varhaiskasvatus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela. Opiskelun päättymisestä on ilmoitettava.
Mikäli eronneet vanhemmat ovat sopineet yhteishuoltajuudesta, laitetaan rasti muu huoltaja -ruutuun ja täytetään toisen huoltajan tiedot.

Tiedot varhaiskasvatuspaikasta: Täytetään hakutoiveet ja lapsen hoidontarve. Toive englannin kielisuihkutuksesta tai metsä- ja luontoliikuntatoiminnasta merkataan lisätiedot kohtaan. Päivittäinen varhaiskasvatusaika merkataan lapsen päiväkodissa/perhepäivähoidossaoloaika (tulo- ja lähtöaika).

Muuta huomioitavaa: Hakemuksen liitteeksi tulee varhaiskasvatukseen toimittaa alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto lapsen sairaudesta, erityisen tuen tarpeesta, allergiasta yms. tai maininta, mikäli tutkimukset ovat kesken. Erityisruokavaliotiedot toimitetaan päivähoitoon lastenneuvolan kautta.

Vanhempien toiveita: Vanhempien toiveita liittyen lapsen varhaiskasvatukseen.

Tuloselvitys: Mikäli vanhemmat eivät halua toimittaa tulotositteita, rastitetaan kohta ”Emme toimita tulotietoja”.

Mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksu halutaan laskettavan tulotietojen mukaisesti, tulee tuloselvityslomake ja tarvittavat liitteet toimittaa kunnantalolle sivistyspalveluihin varhaiskasvatuksen  aloittamiskuukauden aikana.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanomiseen riittää ilmoitus varhaiskasvatuspäällikölle.

Yhteystietoja:

Tammelan kunta, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela

Varhaiskasvatuspäällikkö, Paula Laakso puh. 050 372 2267, paula.laakso @ tammela.fi

Päiväkoti Haitulat, varhaiskasvatusyksikön vastaava vs. Katja Jylhänkangas puh. 050 560 7220, katja.jylhankangas @ tammela.fi

Päiväkoti Taikatassu, varhaiskasvatusyksikön vastaava Kirsi Hyytiäinen puh. 050 322 1317, kirsi.hyytiainen @ tammela.fi

Päiväkoti Tammitarha ja Portaan päiväkoti, varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen laskutus, hallintosihteeri Sirpa Holmberg puh. 03 4120 403, sirpa.holmberg @ tammela.fi

Varhaiskasvatuksen ohjelmiin liittyvät rekisteriselosteet: Rekisteriseloste Pro Consona Päivähoito ja Rekisteriseloste Pro Consona Päivähoito Mukana