Esiopetus

Perusopetuslain mukainen esiopetus on koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivittäin kertyen vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus muodostaa eheän kokonaisuuden, joka antaa lapselle valmiuksia siirtyä joustavasti esiopetuksesta peruskouluun.

Toimintaa ohjaa 1.8.2016 uusittu seudullinen esiopetuksessa opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma on luettavissa: www.peda.net/Forssa/forssanseudunops2016/esiopetus. Leikki, toiminnalliset työtavat, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus monipuolisessa oppimisympäristössä ovat esiopetuksen menetelmiä. Avoin ja luonteva yhteistyö kotien kanssa on myös esiopetuksen onnistumisen edellytys.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä esiopetushakemuksella (varhaiskasvatuksen etusivulla). Samassa yhteydessä ilmoitetaan esiopetuskuljetustarve. Esiopetuskuljetus myönnetään, mikäli matka kotoa esiopetuksessa on vähintään 3 km tai matkalla on 10-tien tai 2-tien ylitys.

Esiopetus muuttui 1.8.2015 velvoittavaksi. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, maksu määräytyy päivähoidontarpeen mukaan.

Tammelan esiopetuksessa käytetään https://peda.net/tammela sivustoja. Sivustolta löytyvät esiopetuksen tiedotteet ja ryhmäkohtaiset ohjelmat.

 

Esiopetuspaikat:

Päiväkoti Haitulat, Norrintie 1, Ketut ja Karhut Haituloiden tiloissa. Ilvekset luontoliikuntaeskari liikuntakeskuksen kodalla ja liikuntapaikoilla.

Portaan päiväkoti, Portaan koululla, Suomaantie.

Tammitarhan päiväkoti, Nuutinkulmantie, Riihivalkaman koulun pihapiirissä. Tietäjät-ryhmä Tammitarhassa Ja Metsätontut metsäeskari metsäpaikalla.