Kesän toimintaa varhaiskasvatuksessa

Avoin varhaiskasvatus

Kesäleikkikenttätoiminta
Koronavirustilanteen vuoksi kesäkuulle suunnitelmissa oleva kesäleikkikenttätoiminta siirtyy mahdollisesti myöhempään ajankohtaan kesällä.
Seuraamme aktiivisesti tilannetta ja arvioimme käytettävissä olevan tiedon perusteella järjestää kesäleikkikenttätoimintaa muuna ajankohtana ja ilmoitamme muutoksista viipymättä verkkosivuillamme!

Leikkitoiminta ympäri vuoden

Tilapäistä varhaiskasvatusta tarjotaan satunnaiseen, alle 5 päivää kuukaudessa kestävään varhaiskasvatustarpeeseen. 1-5 päivää kestävä satunnainen varhaiskasvatus luetaan kuuluvaksi leikkitoimintaan, joka ei vaikuta esim. mahdolliseen kotihoidontukeen.

Tilapäistä varhaiskasvatusta tiedustellaan etukäteen päiväkodeista varhaiskasvatusyksikön vastaavalta. Lapselle voidaan myöntää tilapäinen varhaiskasvatuspaikka, mikäli lapsiryhmässä on tilaa kyseisenä päivänä.

Lapsen tullessa päiväkotiin, huoltaja täyttää perustietolomakkeen yhteystietoineen, jonka perusteella myös varhaiskasvatus laskutetaan jälkikäteen. Tilapäisen varhaiskasvatuksen hinnat ovat:

  • alle 5 tuntia kestävä 12 €/lapsi/puolipäivä
  • yli 5 tuntia 18 €/lapsi/päivä