Varhaiskasvatusmaksut

Tuntiperustaisessa kuukausilaskutuksessa huoltajat tekevät hoitosopimuksen ennen
hoitoaikojen varaamista. Hoitosopimus tehdään vähintään neljän kuukauden tai pidemmän
ajanjakson ajalle, poikkeuksena äkilliset työtilanteet esimerkiksi lomautus.
Hoitosopimus astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. Kuukausikohtaisen hoitoaikavarauksen ja laskutuksen perusteena olevat tuntirajat ja enimmäismaksut:
30% 87 € – 56 h/kk
40% 116 € 57 – 63 h/kk
60% 173 € 64 – 105 h/kk
80% 231 € 106 – 147 h/kk
100% 289 € 148 – h/kk
Laskutus perustuu varattuihin hoitoaikoihin eli hoitosopimukseen. Mikäli käytettyjen
tuntien määrä ylittyy, nousee lasku seuraavaan maksuportaaseen. Mikäli käytetty
hoitoaika ylittyy kahden kuukauden ajan peräkkäin, sovitaan uusi hoitosopimus
vastaamaan varhaiskasvatuspalvelun tarvetta.

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksun määrä on 289 €/kk (perheen nuorin lapsi) ja ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu on 50 % eli kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa enintään 145 €/kk. Alle 27 euron maksua ei peritä.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2018 alkaen:

Perheen koko Tuloraja n Maksuprosentti
2 2102 10,7 %
3 2713 10,7 %
4 3080 10,7 %
5 3447 10,7 %
6 3813 10,7 %

 

Varhaiskasvatuksen maksupäätöksen määrääminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan määrittää enimmäismaksuna tai huoltajien ilmoittamien tulotietojen mukaan. Hoitosopimus- ja tuloselvityslomake liitteineen tulee toimittaa varhaiskasvatuspäällikölle varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden aikana.

1.1.2020 alkaen varhaiskasvatusmaksujen määrittämisessä käytetään kansallista tulorekisteriä. Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä. Tulorekisteristä ei saada mm. etuustietoja, eläkkeitä, pääomatuloja tai yrittäjän tulotietoja. Näistä tuloista asiakkaan tulee toimittaa edelleen liitteet, muutoin maksu määrätään puuttuvilla tulotiedoilla korkeimpaan maksuun. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Asiakkaan velvollisuus on edelleen itse ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tuloihin, maksu oikaistaan takautuvasti.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastus voimaan 1.8.2020, jolloin varhaiskasvatusmaksut muuttuvat hieman ja kaikkien asiakasmaksut tarkistetaan. Elokuun 2020 alussa tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Koulujen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilman kautta.
Varhaiskasvatuksen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.
Maksut ovat samat sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestämänä 3 h/pv tai alle 70 €/kk ja yli 3 h/pv 90 €/kk

 

Hoitosopimukset ja maksupäätökset: varhaiskasvatuspäällikkö Paula Laakso puh. 050 372 2267

Laskutus: hallintosihteeri Sirpa Holmberg puh. 050 597 4136

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi @ tammela.fi