Varhaiskasvatusmaksut

Tuntiperustaisessa kuukausilaskutuksessa huoltajat tekevät hoitosopimuksen ennen
hoitoaikojen varaamista. Hoitosopimus tehdään vähintään neljän kuukauden tai pidemmän
ajanjakson ajalle, poikkeuksena äkilliset työtilanteet esimerkiksi lomautus.
Hoitosopimus astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. Kuukausikohtaisen hoitoaikavarauksen ja laskutuksen perusteena olevat tuntirajat ja enimmäismaksut:
30% 87 € – 56 h/kk
40% 116 € 57 – 63 h/kk
60% 173 € 64 – 105 h/kk
80% 231 € 106 – 147 h/kk
100% 289 € 148 – h/kk
Laskutus perustuu varattuihin hoitoaikoihin eli hoitosopimukseen. Mikäli käytettyjen
tuntien määrä ylittyy, nousee lasku seuraavaan maksuportaaseen. Mikäli käytetty
hoitoaika ylittyy kahden kuukauden ajan peräkkäin, sovitaan uusi hoitosopimus
vastaamaan varhaiskasvatuspalvelun tarvetta.

Kokopäivähoidon enimmäismaksumäärä on 289 €/kk (perheen nuorin lapsi) ja ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu on 50 % eli kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa enintään 145 €/kk. Alle 27 euron maksua ei peritä.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2018 alkaen:

Perheen koko Tuloraja n Maksuprosentti
2 2102 10,7 %
3 2713 10,7 %
4 3080 10,7 %
5 3447 10,7 %
6 3813 10,7 %


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulujen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilman kautta.
Varhaiskasvatuksen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.
Maksut ovat samat sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestämänä 3 h/pv tai alle 70 €/kk ja yli 3 h/pv 90 €/kk

Hoitosopimukset ja maksupäätökset: puh. 050 372 2267, varhaiskasvatusjohtaja (työlomalla 15.12.2019 saakka). Hoitosopimus- ja maksupäätösasioita ko. ajalla hoitaa Taikatassun päiväkodinjohtaja Kirsi Hyytiäinen puh. 050 322 1317

Päiväkoti Tammitarha, vt. päiväkodinjohtaja Mia Kaseva puh. 050 412 2393
Päiväkoti Taikatassu, päiväkodinjohtaja Kirsi Hyytiäinen puh. 050 322 1317
Päiväkoti Haitulat, vs. päiväkodinjohtaja Katja Jylhänkangas puh. 050 560 7220

Laskutus: hallintosihteeri Sirpa Holmberg puh. 050 597 4136

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi @ tammela.fi