Rakennuspaikan sijaintimerkintä

Rakennusluvan ehdoissa voidaan edellyttää rakennuksen paikalleen merkintää ja/ tai sijaintikatselmusta. Tällöin rakentajan tulee tilata Teknisistä palveluista ennen rakennustyön aloittamista rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä maastoon. Rakennuspaikan merkintää edellytetään asemakaava-alueilla.

Rakennuksen valmistuttua suoritetaan teknisten palvelujen toimesta asemakaava-alueella mittaus, jossa mitataan rakennuksen sijainti ja ulkomitat kantakartan täydennystä varten. Maalämpökaivojen sijainnit mitataan koko kunnan alueella.

Em. mittauksien maksu sisältyy rakennuslupamaksuun.