Kunta rakentaa

Kunnalla on sekä kiinteistöihin liittyvää rakennustoimintaa, että ympäristöön liittyvää yhdyskuntatekniikan ja infrastruktuurin rakentamista.

Kunnan kiinteistöihin liittyvä rakentaminen on viime vuodet ollut lähinnä olemassa olevien kiinteistöjen peruskorjaamista ja huoltotoimenpiteitä. Uutta rakennuskantaa on viime vuosina rakentanut kunnan vuokra-asuntoyhtiö varmistaakseen vuokra-asuntojen riittävyyden kunnassa.

Ympäristörakentamisessa korjataan vanhaa katuverkkoa ja vesihuoltolinjastoja, mutta rakennetaan myös uusia liikenneyhteyksiä ja muuta kunnallistekniikkaa kaavoituksen linjauksiin perustuen. Myös asumisen viihtyisyyttä parannetaan puistoja ja liikuntapaikkoja rakentamalla.