Maanhankinta

Kunta hankkii maata ensisijaisesti ns. raakamaana asemakaavoittamattomilta alueilta tavoitteenaan, että sillä on maa- ja tonttivarantoa vähintään yhdyskunnan kehityksen turvaava määrä.

Kirkonkylän asemakaavoitetulta alueelta pyritään hankkimaan kunnan omistukseen katu- ja virkistysalueita.