Maisematyöt ja puun kaato

Maisemaa muuttava maanrakennustyö tai muu näihin verrattava toimenpide edellyttää luvan hakemista asemakaava-alueilla. Lupaa tarvitaan myös yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, sekä alueilla, joilla on voimassa rakennuskielto

Puun kaato

Asemakaava-alueella puiden kaataminen tontilta vaatii ilmoituksen tekemisen, jos kaataa useamman kuin yhden puun. Mikäli kaadetaan yli 10 puuta, täytyy hakea maisematyölupa.

Maisematyölupahakemus