Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamien vaatii rakennusluvan.

Rakennuslupa on lisäksi oltava

  • Rakennuksen laajentamiseen
  • Rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveyteen (esimerkiksi kantavien rakenteiden, käyttötarkoituksen, paloteknisten ratkaisujen ja talotekniikan muutokset

Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat.

Suunnittelua aloitettaessa rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee pääsuunnittelijaa apuna käyttäen selvittää rakennushankkeen vaatimat ja tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä huolehtia rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen määrittelemisestä.

Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet rakennusluvan hakijalle
Esimerkkipiirustus

Hakemus rakennuslupa
naapurin_kuulemisilmoitus
Selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta.14.11.2017
RH1 Rakennushankeilmoitus
Vastaavan työnjohtajan hakemus
Jätevesijärjestelmän selvitys lomake
Selvitys purkujätteestä