Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen. Toimenpideluvan vaatii myös mm. rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttaminen, jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen, suurehkon laiturin, aidan, mainoksen tai energiakaivon rakentaminen.

Toimenpideilmoitus

Lupamenettelyn asemasta jo olevaan asuntoon kuuluvan, enintään 20m2:n suuruisen muun lämpöeristämättömän ja vesipisteettömän talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä. Ilmoitusmenettelyä voidaan käyttää vain yhteen erilliseen talousrakennukseen/rakennuspaikka. Ilmoitusmenettelyn mukaiset toimenpiteet on tarkemmin lueteltu Rakennusjärjestyksen kohdassa 2.2

Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeet toimenpideluvan hakijalle

Ohjeet jätevesijärjestelmän toimenpideluvan hakijalle
Ohjeet maalämmön toimenpideluvan hakijalle

Ohjeet toimenpideilmoituksen tekijälle

Hakemus toimenpidelupa