Kaivu- ja sijoituslupa

Kaivu- ja sijoitusluvat

Tekniset palvelut on laatinut ohjeet kaivutöiden suorittamisesta yleisillä alueilla. Töillä tarkoitetaan mm. viemärien, johtojen, kaapeleiden sekä kaukolämpöputkien kaivamista kunnan omistamille ja hallinnoimille katu-, puisto- ja muille yleisille alueille.

Lupien käsittelystä, työn valvonnasta ja yleiselle alueelle aiheutetusta haitasta on kaivutaksa, jossa hinta määräytyy kaivutyön keston mukaan.

Kaivu- ja sijoituslupa yleisilllä alueilla

Kaivu- ja sijoituslupa hakuohje ja lupamääräykset
Kaivu- ja sijoituslupa hakemusa