Vesihuolto

Vesijohto

Tammelan kunnan vesihuoltolaitoksen Syrjänharjun Pätinkiharjun ja Liesjärven vedenottamoilta pumpataan vettä Tammelan kunnan vesihuoltolaitoksen, Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy:n, Liesjärven vesi Oy:n, Kaukjärven Vesihuolto Oy:n sekä Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoihin yhteensä noin 327 000 m3 vuodessa.

Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy:n vedenhankinta tapahtuu Onkilammen vedenottamolta, ja Määrlammin Vesiyhtymän vedenotto Määrlammin vedenottamolta.

Kunnan vesihuoltolaitoksella on vesijohtoverkostoa noin 58 km.

Viemäri

Tammelan vesihuoltolaitoksen jätevedet, noin 234 000 m3 vuodessa, johdetaan puhdistettaviksi Forssan jätevedenpuhdistamolle. Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy:n ja Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy:n jätevedet johdetaan kunnan vesihuoltolaitoksen verkoston kautta Forssaan.

Tammelan vesihuoltolaitoksella on Liesjärvellä pieni jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään Liesjäven Vesi Oy:n ja Eräkeskus Metsäkouluntien jätevedet, yhteensä noin 4300 m3 vuodessa.

Kunnan vesihuoltolaitoksella on viemäriverkostoa noin 57 km.

Hulevesi

Tammelan kunnan yhdyskuntatekniset palvelut hoitaa hulevesiverkostoja. Hakemus verkostoon liittymisestä.