Vanajavesikeskus

Vanajavesikeskuksen toiminta on alkanut vuonna 2011. Se toimii hankkeistamalla, koordinoimalla, hankkimalla rahaa ja verkostoitumalla. Keskus tekee myös maastossa tehtäviä hoitotoimia.

Vanajavesikeskuksen tehtävänä on hoitaa Hämeen alueen vesiä ja kulttuurimaisemaa, virkistää elinkeinoelämää ja sekä sopeuttaa seutua ilmastonmuutokseen. Vuonna 2014 Vanajavesikeskus siirtyi Vanajavesisäätiön alaisuuteen.