Hietajärven ranta-asemakaavamuutos

KUULUTUS / HIETÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt aloittaa kaavamuutoksen Hietajärven ranta-asemakaavan määräalaa M602 tilasta Mattila 834-413-10-11 koskien ja päätti asettaa vireilletulo-, osallistumis- ja arviointi- ja luonnosvaiheen asiakirjat MRL 62 ja 63 §: ien mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 25.5.-23.6.2020 kunnanvirastossa ja internetissä. Asiakirjoihin tutustuminen ajanvarauksella, puh. 050 379 1344. Asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavahankkeet/ > Hietajärven ranta-asemakaavamuutos, Kortteli 6 tontti 5.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai sähköpostitse: kirjaamo@tammela.fi

Tammelassa 15.5.2020

Kunnanhallitus

Emätila ja rakennusoikeusselvitys 12.2.2020
Kaavaselostus 9.4.2020
Kartta 14.4.2020
Osallistumis ja arviointisuunnitelma 14.4.2020