Jätehuollon järjestäminen

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätteenkuljetusjärjestelmä

Forssan kaupungin jätelautakunta on päättänyt jätelain mukaisesti, että kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätteenkuljetusjärjestelmä on kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusjärjestelmä. Kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä ovat asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte.

Forssan jätelautakunnan jätehuoltopäällikkönä toimii Marja Rantanen puh. 03 4141 5336 s-posti: marja.rantanen @ forssa.fi

Tammelan kunnan jätehuollon tehtäviä hoitaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Jätehuollon keskus sijaitsee Forssassa Kiimassuolla.

Kiimassuon Jätekeskus
Kiimassuontie 127
30420 FORSSA
puh. vaaka (03) 424 2620

Kiinteistöjen jätehuolto

Jätelautakunta on päättänyt, että kiinteistön jätehuolto järjestetään jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Kiinteistön omistajan tulee tilata sekajätteen kuljetus joltakin alueella toimivalta jätteen kuljetusyritykseltä.

Jäteastian tyhjentämiseen voi hakea kohtuullistamista, pidennystä jäteastioiden tyhjennysväleihin. Naapurien kanssa voi myös hankkia yhteisen jäteastian.

Ohjeet haettaessa jätehuollon kohtuullistamista, pidennystä jäteastioiden tyhjennysväleihin ja naapurin kanssa yhteistä jäteastiaa löytyvät seuraavasta linkistä: LHJ

Kierrätyspisteet

Tuottajayhteisö Rinki Oy:n hyötyjätepisteet sijaitsevat kunnan keskustassa Tammelantiellä, Ruisluodontiellä ja Letkun kaupalla. Näihin pisteisiin voi viedä lasia, metallia, paperia ja pahvia. Tammelantien pisteellä on lisäksi pakkausmuovin keräys ja UFF:n käyttötekstiilien ja jalkineiden keräyslaatikot.

Kierrätyspisteverkostoa täydentää lisäksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ Oy) kierrätysverkosto.

Kunnan varikolla Iisaksentiellä toimivaan ongelmajätepisteeseen voi viedä sopimuksen mukaan kotitalouksien ongelmajätteitä. Ongelmajätteitä voi toimittaa lisäksi keväisin ja syksyisin LHJ:n järjestämiin kiertäviin keräyksiin ja Kiimassuon jätekeskukseen. Keräysten aikataulut LHJ:n sivuilta.