Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksistä - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksistä

Takaisin artikkelilistaukseen

Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksistä

Julkipanoilmoitus

Päätöksen antopäivä 2.9.2020

Päätökset:

Poikkeamislupapäätös 26.8.2020 § 68

834-423-6-31, Riitakarintie

Hakemus: Vanhan vapaa-ajan asunnon korvaaminen uudella vapaa-ajan asunnolla.

Päätös: Hakemus hyväksytty.

Poikkeamislupapäätös 26.8.2020 § 69

834-441-3-274, Pitkäsaarentie

Hakemus: Vapaa-ajan asunnon laajentaminen ja käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi

Päätös: Hakemus hyväksytty.

Asiakirjat ovat nähtävillä:

Tammelan kunnantalolla, II-kerros, ajalla 1.9. – 2.10.2020

Valitusaika päättyy 2.10.2020

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella hallintovalituksella Hämeen-linnan hallinto-oikeudelta. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun otta-matta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ylei-sessä tietoverkossa ajalla 1.9. – 2.10.2020.

Tammelassa 1.9.2020

Ympäristölautakunta