Lainvoimaiset kaavat

Kaava voidaan kunnan toimesta kuuluttaa voimaan, kun kaavoitusprosessi on käyty loppuun ja mahdolliset kaavaan jätetyt valitukset on hylätty oikeusasteissa. Lainvoimainen kaava toimii alueiden kehittämisen ja rakentamisen perustana ja ohjaa muutoinkin alueiden toimintaa siten, että kaavoituksen aikana saatu kokonaiskuva tulee huomioiduksi.

Kunta laatii kahdenlaisia kaavoja; rakentamista ja toimintaa hyvinkin tarkasti ohjaavia asemakaavoja sekä yleispiirteisempiä yleiskaavoja. Näistä kaavamuodoista tarkempi asemakaava on yleiskaavaa voimakkaampi. Mikäli alueella on sekä asemakaava että yleiskaava, noudatetaan asemakaavaa. Yleiskaavan linjaukset kuitenkin ohjaavat laadittavaa tai muutettavaa asemakaavoitusta, muutoin yleiskaavan linjaukset korostuvat kylä- ja haja-asutusalueilla, joissa asemakaavaa ei yleensä ole laadittu. Tammelassa asemakaavat sijoittuvat lähinnä kirkonkylän alueelle ja yleiskaavat kyläkeskusten ympäristöön. Kaavoittamattomilla haja-asutusalueilla rakentamista ohjaa kunnan rakennusjärjestys.

Rantarakentaminen on usein ratkaistu maanomistajan omille mailleen teettämällä ranta-asemakaavalla, jolloin ranta-alueelle on mahdollista hakea suoraan rakennuslupia ranta-asemakaavaan perustuen. Mikäli ranta-alueella ei ole ranta-asemakaavaa tai rantayleiskaavaa, rakentamista ohjaa kunnan rakennusjärjestys. Jo rakennetullakin rakennuspaikalla – vähäisten talousrakennusten rakentamista lukuun ottamatta – uuden rakentamisen mahdollisuus ratkaistaan poikkeamislupakäsittelyllä.

Yleistä asemakaavoista

Kunnan asemakaavat on pääsääntöisesti laadittu kunnan keskusta-alueelle, mutta lisäksi kunta on laatinut muutamia asuinalueiden ja teollisuusalueiden asemakaavoja haja-asutusalueelle. Asemakaavojen sijoittumisen kunnan alueelle voi katsoa oheisesta sijaintikartasta. Varsinaiset kaavakartat merkintöineen ja määräyksineen löytyvät alla olevasta listauksesta, ja niihin pääsee myös suoraan sijaintikartasta kulloisenkin kaavan nimen yhteydessä olevasta linkistä.

Keskusta-alueen asemakaavoja on vuosien aikana päivitetty vastaamaan laatimisaikansa tilannetta. Siksi tällä alueella on voimassa osin rinnakkain aikaisempia kaavoja täydentäviä ja korvaavia pienempiä päivityksiä. Keskusta-alueen asemakaavojen lainvoimainen tilanne on koottu oheiseen ajantasakaavaan. Varsinaiset kaavakartat merkintöineen ja määräyksineen löytyvät alla olevasta listauksesta. Niihin pääsee myös suoraan ajantasakaavassa kulloisenkin osa-alueen nimen yhteydessä olevasta linkistä.

Keskusta-alueen ajantasakaava

Asemakaavat

Ranta-asemakaavat

Yleiskaavat

Ennen vuotta 2010 valmistuneet ranta-asemakaavat

Sijaintikartta ranta-asemakaavoista

Osin ranta-asemakaavoja on maanomistajien toimesta myös päivitetty vuosien aikana, joten on hyvä tarkistaa, että versio ranta-asemakaavasta on päiväykseltään viimeisin, ja tarvittaessa ottaa yhteyttä kunnan kaavoitukseen asian varmistamiseksi.

Terho 19901.41 MB

Lisätietoja

Kaavoittaja
Miika Tuki
050 464 3274
[email protected]