Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi -osayleiskaava

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 29.10.2018 § 224 kohdalla asettaa yleisesti nähtäville MRL 65 §:n mukaisesti ehdotusvaiheen asiakirjoina 22.12.2017 päivätyn kaavakartan selostuksineen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunitelman 30 päivän ajaksi.

KUULUTUS
Tammelan kunnanhallitus on päättänyt asettaa Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi -osayleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan kotisivuilla sekä teknisissä palveluissa ajalla 12.10. - 12.11.2021. 

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteeseen [email protected] tai Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 12.10.2021
Kunnanhallitus

Ehdotusvaiheen nähtävillä olevat asiakirjat

Ehdotusvaiheen kaavakartta 22.12.2017

Ehdotusvaiheen kaavaselostus 22.12.2017

Ehdotusvaiheen kaavaselostuksen liitteen 22.12.2017

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.10.2021.

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 29.10.2018 § 224 kohdalla hyväksyä asetettavaksi yleisesti nähtäville ehdotusvaiheen nähtäville kaavaluonnoksen määräyksineen, kaavaselostuksen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

KUULUTUS
Tammelan kunnanhallitus on päättänyt asettaa Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi -osayleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan kotisivuilla sekä teknisissä palveluissa ajalla 12.10. - 12.11.2021. 

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteeseen [email protected] tai Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tammelassa 12.10.2021
Kunnanhallitus

Luonnosvaiheen nähtävilläolevat asiakirjat

Kaavakartta
Kaavaselostus
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.3.2014 § 60 kohdalla aloittaa osayleiskaavan laatimisen aluerajauksen mukaiselle aluelle ja hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi sekä hyväksyä asetettavaksi yleisesti nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRL 63 §:n mukaisesti.

KUULUTUS
Tammelan kunnanhallitus on 3.3.2014 päättänyt aloittaa osayleiskaavan laatimisen Kallion, Riihivalkaman ja Ruostejärven alueille aluerajauksen mukaisesti ja hyväksyä kaavoitustyön pohjaksi osallistumis- ja arviointisuunnnitelman. Vireilletulo- ja osallistumis- ja arviointivaiheen nähtäville asetetaan yleisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30 päivän ajaksi kunnanviraston ajalla 8.9-7.10.2014.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai virallista sähköistä asiointia käyttäen.

Tammelassa 5.9.2014
Kunnanhallitus

Vireilletulovaiheen nähtävillä olevat asiakirjat

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma