Kouluverkkoselvitys 2016

Kouluverkkoselvitys 2016


Tiedotus- ja kuulemistilaisuus koskien kouluverkkoratkaisua sekä mahdollisia koulujen lakkauttamisia
Tammelan kunnantalon valtuustosalissa 4.1.2017 klo 17.00–19.00

Tammelan kunnassa tehdyn kouluverkkoselvityksen johtopäätöksenä on päädytty esittämään kolmea erilaista koulujen lakkautusten seurauksena muodostuvaa kouluverkkovaihtoehtoa. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

Vaihtoehto 1
1. Teuron koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2017 lukien
2. Kaukjärven koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2021 lukien

Vaihtoehto 2
1. Kaukjärven koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2017 lukien
2. Letkun koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2017 lukien
3. Teuron koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2017 lukien

Vaihtoehto 3
1. Kaukjärven koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2019 lukien
2. Letkun koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2019 lukien
3. Myllykylän koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2019 lukien
4. Portaan koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2019 lukien
5. Riihivalkaman koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2019 lukien
6. Teuron koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2017 lukien

Kuntalaisille varataan tilaisuus tulla kuulluksi asiassa joko em. kuulemistilaisuudessa tai kirjallisesti viimeistään 20.1.2017 klo 14.30 toimitettavalla kannanotolla.
Kannanotto toimitetaan osoitteeseen:
Kunnanhallitus, Hakkapeliitantie 2, 31300 
Tammela tai [email protected]

Käsittelyaikataulu

Lisätty 26.10.2016 /mlm

Käsittelyt

Kunnanhallituksen päätös 22.8.2016 § 207
ed.lisätty 26.10.2016 /mlm

Kunnanhallitus 7.11.2016 § 257.
ed.lisätty 3.11.2016/mlm, linkki lisätty 30.11.2016 /mlm

Kunnanhallitus 12.12.2016 § 320
ed. lisätty 13.12.2016/mlm, linkki lisätty

Kunnanhallitus 30.1.2017 § xx
ed. lisätty 30.1.2017/mlm

Asiakirjat

Uusi päivitetty lopullinen kouluverkkoselvitys

Valtuusto ja yleisötilaisuus 4.1.2017 aineisto
ed. lisätty 30.1.2017 /mlm, selvitys päivitetty 30.1.2017 klo 15.08/mlm

FCG:n raportti Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi

FCG Maaseutu-ja lapsivaikutusten arviointi
ed.lisätty 1.11.2016 /mlm

Aikataulu

Aikataulu ja toimenpiteet pvm klo
Kouluverkkoselvitys valmistuu 31.10.2016  
Kunnanhallituksen esityslista lähtee 3.11.2016  
Kunnanhallituksen kokous  7.11.2016  
Kunnanhallituksen kokousotteet lähtevät  9.11.2016  
 *kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.11.2016  
 *nuorisovaltuusto    
*vanhempainyhdistykset    
*YT-toimikunta    
Lausunnot kunnanhallitukselle  30.11.2016  
Kunnanhallituksen esityslista lähtee  8.12.2016  
Kunnanhallituksen kokous 12.12.2016  
 (Kunnanvaltuuston kokous)  19.12.2016  
 Ilmoitus tiedotus- ja kuulemistilaisuudesta; FL, kotisivu  14.12.2016  
 Muistutusilmoitus tiedotus- ja kuulemistilaisuudesta  28.12.2016  
 Henkilöstön tiedotustilaisuus  4.1.2017  16.00–16.45
 Tiedotus- ja kuulemistilaisuus kuntalaisille  4.1.2017  17.00–19.00
 Kuulemisaika päättyy  19.1.2017  
 Kunnanhallituksen esityslista lähtee  26.1.2017  
 Kunnanhallituksen kokous  30.1.2017  
 Kunnanvaltuuston kokous  6.2.2017  
 Kunnanhallituksen kokous  13.2.2017  
     
Julkaistu ptk-liitteenä 3.10.2016 ja tälle sivulle 25.10.2016
mlm