Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7–16-vuotiaita.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta on mahdollista aloittaa koulu myös vuotta aiemmin tai myöhemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulun 1.–9. luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta.

Vuosiluokkien 1.–2. tehtävänä on antaa välineet myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Välineitä ovat luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset valmiudet, oppimis- ja työskentelytaidot sekä sosiaaliset perustaidot. Taitoja ja valmiuksia syvennetään luokilla 3.–7., joilla oppilas saavuttaa keskeisimmät sosiaaliset, itsearviointi- ja opiskelutaidot.

Vuosiluokat 8.–9. muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä.

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Koulujen sivut löytyvät Peda -kouluverkkopalvelusta.