Oppilaskuljetus

Oppilaskuljetus

Perusopetuslain 32 §:ssä ja Tammelan sivistyslautakunnan periaatepäätöksissä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaille kuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa kuljetukset parhaalla katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat järjestää ja kustantaa lastensa koulumatkat, mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä.

Esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet 1.1.2018 alkaen -oppaassa (voimassa 31.12.2023 saakka) esitellään periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään kunnan oppilaskuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä kulkumuodoittain sekä annetaan ohjeita oppilaskuljetuksen hakemiseksi, kuljetustenaikaiseen käyttäytymiseen ja poikkeavien tilanteiden varalle. Opas käsittelee oppilaskuljetuksia, mutta pääsääntöisesti esiopetuskuljetuksissa noudatetaan samoja periaatteita.
Esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet 1.1.2024 alkaen

Oppilaskuljetushakemusta ei tarvitse täyttää, mikäli oppilaan koulumatka on lyhyintä kävelykelpoista tietä pitkin esiopetuksen oppilailla ja 1–3 luokkien oppilailla yli 3 kilometriä ja 4–9 luokkien oppilailla yli 5 kilometriä.

Oppilaskuljetushakemus sähköinen