Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatuksen tehtävä on mahdollistaa lapsen kasvu ja kehitys kaikissa arjen tilanteissa.

Esiopetus on perusopetuslain mukaisesti koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivittäin, mistä kertyy vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus muodostaa eheän kokonaisuuden, joka antaa lapselle valmiuksia siirtyä joustavasti esiopetuksesta peruskouluun.

Avoin varhaiskasvatus on varhaiskasvatuksessa järjestettävää leikkikenttä- tai kerhotoimintaa. Tammelassa toimii kesäisin kesäleikkikenttätoiminta eri puolilla Tammelaa sekä koululaisten kesämetsätoimintaa.

Yksityisen hoidon tuki mahdollistaa päivähoitopalvelun ostamisen kunnan yksityiseltä varhaiskasvatuspalvelun tuottajalta tai kuntarajojen ulkopuolelta.


Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuspalveluihin (varhaiskasvatuspaikka ja esiopetuspaikka) haetaan sähköisen asioinnin kautta täyttämällä varhaiskasvatushakemus. Esiopetukseen täytetään oma hakemus. Mikäli lapsi tarvitsee kunnan kustantamaa esiopetuskuljetusta, mainitkaa kuljetustarpeesta esiopetushakemuksen lisätiedoissa. Jos haluatte hakea lapselle englannin kielisuihkutusta (4-vuotiaista alkaen) ja metsä- tai luontoliikuntatoimintaa, mainitkaa siitä lisätiedoissa.

Lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisen asioinnin kautta 1,5 viikkoa (keskiviikkoon mennessä) ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

 

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkojen haku elokuussa alkavalle toimintakaudelle

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8.–31.7. Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, mutta keskitetty 1.8. alkavaa toimintakautta koskeva haku on vuosittain alkuvuodesta (helmikuu). Varhaiskasvatushakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatusta haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Tammelassa on käytössä sähköinen asiointi, jolloin varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen tehdään sähköisen asioinnin-linkin kautta. Sähköisessä asioinnissa hoitopaikkojen hakeminen tapahtuu verkkotunnusten avulla. Täyttäessäsi hakemusta useammalle lapselle, merkitse sama huoltaja lapsen 1. huoltajaksi.

Varhaiskasvatuspaikan varmistuttua tieto kotiin lähetetään postitse, ja pääsette tutustumaan uuteen varhaiskasvatuspaikkaan. Ennen varhaiskasvatuksen alkamista sovitaan hoitosopimus, miten lapsi on varhaiskasvatuksessa ja montako tuntia kuukauden aikana lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Hoitosopimuksen perusteella määräytyy varhaiskasvatusmaksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätös tehdään varattujen tuntien mukaisesti. Varhaiskasvatus laskutetaan päivähoitokuukauden jälkeen.


Varhaiskasvatusmaksut

Hoitosopimuksen ja maksupäätöksen varattavat tunnit 1.8.2022 alkaen:

0–56 h/kk    89 €/kk 30 %
57–63 h/kk   118 €/kk 40 %
64–105 h/kk  177 €/kk 60 %
106–147 h/kk  236 €/kk 80 %
148 h/kk–  295 €/kk 100 %

 

Tietoa varhaiskasvatuksesta

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien vaihtoehtojen välillä:

 • Lapset hoidetaan kotona. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi perhe saada kotihoidon tukea.
 • Kunnan järjestämä päivähoitopaikka
 • Järjestää varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella (yksityinen varhaiskasvatuspaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona). Haetaan KELA:sta.

Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja ovat:

 • Esiopetus päiväkodissa
 • Esiopetus metsäeskarissa tai luontoliikuntaryhmässä
 • Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa
 • Varhaiskasvatus päiväkodissa
 • Varhaiskasvatus vuorohoidossa
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito
 • Kotihoidon tuki
 • Yksityisen hoidon tuki ja yksityisenhoidontuen kuntalisä (mahdollistaa kunnassa tapahtuvan ja  kuntarajat ylittävän palvelun)
 • Leikkitoiminta, tilapäinen varhaiskasvatus
 • Leikkikenttätoiminta kesäisin

Varhaiskasvatuksessa on käytössä peda.net, josta löytyy lisätietoja ja ajankohtaista infoa Tammelan varhaiskasvatuksesta.


Varda – varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tiedot kootaan kansalliseen tietovarantoon. Varda-tietovaranto kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Keskeisiä tietoja ovat tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietovarannosta tiedot välitetään viranomaisille (mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot, Kela ja tilastokeskus), joilla on lakiperustainen oikeus hyödyntää varhaiskasvatuksen tietovarannon tietoja. Rekisteröidyn oikeuksista informoidaan tietosuojaselosteessa.

Lisätietoja 

Tammelan kunnan tietosuojaseloste

Varda – varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuspaikat:
Perhepäivähoito
Päiväkoti Taikatassu
,
Norrintie 2 a-b
Tammitarhan päiväkoti,
Nuutinkulmantie 19
Portaan päiväkoti,
Suomaantie 8

Päiväkodin johtajat:
Emmi Sundqvist:
050 560 7220
[email protected]
Päiväkoti Tammitarha,
Perhepäivähoito Kydön ja Riihivalkaman alue

Kirsi Hyytiäinen:
050 322 1317
[email protected]
Päiväkoti Taikatassu,
Perhepäivähoito Lamalan ja Kaukjärven alue

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja hankkeessa:
Anu Koivula:
050 372 2310
[email protected]
Päiväkoti Taikatassu ja perhepäivähoito

Varhaiskasvatuspäällikkö:
Paula Laakso
050 372 2267

[email protected]