Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatuksen tehtävä on mahdollistaa lapsen kasvu ja kehitys kaikissa arjen tilanteissa.

Esiopetus on perusopetuslain mukaisesti koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivittäin, mistä kertyy vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus muodostaa eheän kokonaisuuden, joka antaa lapselle valmiuksia siirtyä joustavasti esiopetuksesta peruskouluun.

Avoin varhaiskasvatus on varhaiskasvatuksessa järjestettävää leikkikenttä- tai kerhotoimintaa. Tammelassa toimii kesäisin kesäleikkikenttätoiminta eri puolilla Tammelaa sekä koululaisten kesämetsätoimintaa.

Yksityisen hoidon tuki mahdollistaa päivähoitopalvelun ostamisen kunnan yksityiseltä varhaiskasvatuspalvelun tuottajalta tai kuntarajojen ulkopuolelta.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä peda.net, josta löytyy lisätietoja ja ajankohtaista infoa Tammelan varhaiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisen asioinnin kautta.

 

Tietoa varhaiskasvatuksesta

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien vaihtoehtojen välillä:

 • Lapset hoidetaan kotona. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, voi perhe saada kotihoidon tukea.
 • Kunnan järjestämä varhaiskasvatuspaikka
 • Järjestää varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella (yksityinen varhaiskasvatuspaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona). Haetaan KELA:sta.

Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja ovat:

 • Esiopetus päiväkodissa
 • Luontoliikuntaryhmässä 5-6v
 • Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa
 • Varhaiskasvatus päiväkodissa
 • Varhaiskasvatus vuorohoidossa
 • Kotihoidon tuki
 • Yksityisen hoidon tuki ja yksityisenhoidontuen kuntalisä (mahdollistaa kunnassa tapahtuvan ja  kuntarajat ylittävän palvelun)
 • Leikkitoiminta, tilapäinen varhaiskasvatus (alle 3 pv/kk)
 • Leikkikenttätoiminta kesäisin

Tästä pääset tutustumaan perhepäivähoitoon.

Tästä pääset tutustumaan päiväkoteihin: Päiväkoti Taikatassu Tammitarhan päiväkoti Portaan päiväkoti

Sosiaaliasiavastaavan yhteystiedot

Sosiaaliasiavastaava on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita ja heidän omaisiaan lakien soveltamiseen ja asiakkaiden oikeuksiin liittyen. Sosiaaliasiavastaava avustaa tarvittaessa muistutuksen tai neuvoo päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Voit ottaa sosiaaliasiavastaavaan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai jättämällä yhteydenottopyynnön tekstiviestitse. Linkki asiointiin yllä.
Milloin sosiaaliasiavastaavaan kannattaa olla yhteydessä (tiedote avautuu linkistä)


Varda – varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tiedot kootaan kansalliseen tietovarantoon. Varda-tietovaranto kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Keskeisiä tietoja ovat tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietovarannosta tiedot välitetään viranomaisille (mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot, Kela ja tilastokeskus), joilla on lakiperustainen oikeus hyödyntää varhaiskasvatuksen tietovarannon tietoja. Rekisteröidyn oikeuksista informoidaan tietosuojaselosteessa.

Varhaiskasvatus-
paikat ja yhteystiedot

Tammitarhan päiväkoti
Nuutinkulmantie 19
31300 Tammela
Päiväkodinjohtaja
Emmi Sundqvist
050 560 7220
[email protected]
Päiväkoti Tammitarha,
Perhepäivähoito Kydön ja Riihivalkaman alue

Päiväkoti Taikatassu
Norrintie 1, 2A-B
31300 Tammela
Päiväkodinjohtaja
Taru Saarento-Luoto
050 372 2310
[email protected]
Päiväkoti Taikatassu,
Perhepäivähoito Lamalan ja Kaukjärven alue

Portaan päiväkoti
Suomaantie 8
31340 Porras
Päiväkodinjohtaja
Emmi Sundqvist
050 560 7220
[email protected]

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kiertävä):
Kirsi Hildén
050 412 2393
[email protected] 

Varhaiskasvatuspäällikkö:
Paula Laakso
050 372 2267
[email protected]

Tammelan kunnan tietosuojaseloste

Varda – varhaiskasvatuksen tietovaranto