Kuulutukset Archives - Tammelan kunta
Tammelan kunta
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Kategoria: Kuulutukset

Julkipanoilmoitus

Julkipanoilmoitus

julkipanoilmoitus   Päätökset oikaisuvaatimusohjeineen ja asiakirjoineen ovat nähtävinä teknisen ja ympäristötoimen rakennusvalvontayksikössä, kaupungintalon 3. kerroksessa, Turuntie 18, 30100 Forssa. Oikaisuvaatimus tehdään Tammelan kunnan ympäristölautakunnalle. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Rakennusvalvonta Tämä ilmoitus on julkipantu Tammelan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa 23.9.-8.10.2020 väliseksi ajaksi  …

Lue lisää

Ympäristölupapäätös

Ympäristölupapäätös Tammelan ympäristölautakunta on tehnyt 26.8.2020 § 87 ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen ympäristölupapäätöksen Metsänhoitoyhdistys Lounais-Häme ry:n energiapuuterminaalin toiminnasta, joka sijoittuu Tammelan kuntaan, Riihivalkaman kylään osoitteeseen, Niinimäentie 5, 30100 Forssa, tilalle 834-433-4-58. Kyseessä on uusi toiminta. Kiinteistöllä varastoidaan ja haketetaan/ murskataan puhdasta energiapuuta. Varastoitavan puutavaran määrä on 20 000 – 50 000 kiintokuutiota. Varastoitua puuta haketetaan…

Lue lisää

Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksistä

Julkipanoilmoitus Päätöksen antopäivä 2.9.2020 Päätökset: Poikkeamislupapäätös 26.8.2020 § 68 834-423-6-31, Riitakarintie Hakemus: Vanhan vapaa-ajan asunnon korvaaminen uudella vapaa-ajan asunnolla. Päätös: Hakemus hyväksytty. Poikkeamislupapäätös 26.8.2020 § 69 834-441-3-274, Pitkäsaarentie Hakemus: Vapaa-ajan asunnon laajentaminen ja käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi Päätös: Hakemus hyväksytty. Asiakirjat ovat nähtävillä: Tammelan kunnantalolla, II-kerros, ajalla 1.9. – 2.10.2020 Valitusaika päättyy 2.10.2020 Muutoksenhaku: Päätökseen…

Lue lisää

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / Rinnansuon päästötarkkailun muuttaminen, Tammela

ILMOITUS Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Hakija Vapo Oy Dnro ESAVI/655/2020 Päätösnro 301/2020 Asia Rinnansuon päästötarkkailun muuttaminen, Tammela Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 26.8.–2.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopavelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Ilmoitus_paatoksesta…

Lue lisää

Kunnanvaltuuston kokous 31.8.2020 klo 19.00

Tammelan kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnantalon valtuustosalissa maanantaina 31.8.2020 alkaen klo 19.00. Kokouksen asialista sekä esityslista julkaistaan kokousta edeltävänä torstaina kunnan kotisivuilla www.tammela.fi > Kunta ja hallinto > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat. Yleisö voi seurata kunnanvaltuuston kokousta striimattuna lähetyksenä internetistä seuraavasta linkistä: Tammelan kunnanvaltuuston kokouksen stream-lähetys 31.8.2020 klo 19.00 (linkki avataan ennen kokouksen alkua). Kokouksesta…

Lue lisää

Kuulutus / Juuriniemen ja Pirttiniemen ranta-asemakaavan voimaantulo

Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.9.2019 § 58 Juuriniemen ja Pirttiniemen ranta-asemakaavan aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mukaisena. Kaavan hyväksymistä koskevat päätökset olivat MRA 93 §:n mukaisesti kuulutetut ja asetetut yleisesti nähtäville. Kaava on saavuttanut lainvoiman. Tammelassa 13.12.2019 Kunnanhallitus…

Lue lisää